Evigunge Maarten runder 80!

Det er smått utrolig, men Maarten Mager er 80 år i dag! 
Det er  bare et par år siden han selv sluttet med aktiv trial, og på landevei er han stadig i farta. Han driver firma, reiser på messer, er på løp i innland og utland og viser egentlig ingen tegn på å gire ned. 
 
I fjor ble han utnevnt til livsvarig æresmedlem av NMCU. egrunnelsen for prisen var bla.: Etablering av turmiljøet og anerkjennelse av motorsyklister  på 60 tallet, med oppstart av treff som lever den dag i dag. Maarten  fjorde en innsats for MC-sikkerhet. Han førte an i kampen for innføring av obligatorisk opplæring for MC og var Norges første kjørelærer. NRKs «Trafikkposten»  hadde i 1973 et innslag fra kjøreopplæringen ! Videre var han sterkt medvirkende til etablering av kvinnetrial og generell utbredelse og fremgang i norsk trial. Hans egen aktive karriere var sterk innen banesport. Med mye mer! 
Se mer i Trialavisas presentasjon på 75-års-dagen!   

Mer om Maartens mangfoldige  og spennende historie kan du lese i boka hans «Hollender funnet på Sognefjell» ..

Et utslag at engasjementet for trial er at han har gått inn som personlig sponsor for Erika Melchior. 

Trialavisa gratulerer med dagen, og ønsker til lykke med mange kommende sesonger!