Kortrapport fra Motorsportkonferansen – med terminliste!

Bjørn Hovden har sendt en kortrapport fra det ekstraordinære tinget og grenmøtet på Motorsportkonferansen: 

På tinget ble idrettspolitisk dokument  vedtatt etter mye korrektur og kommaflytting. Trialgrenen hadde kun et ankepunkt og det var under behandlingen av langtidsbudsjett pkt 11: toppidrett. Her fremmet grenen et alternativt forslag til finansiering en FS sitt forslag. FS ønsket at midler til MA skulle tildeles før tildeling til grenene. Grenen MX, RR og Trial ønsket å opprettholde dagens praksis slik at grenen også i fremtiden gis anledning til å legge premisser for toppidretts satsningen i egen gren. Forslaget fra Trialgrenen ble vedtatt og dagens praksis opprettholdes. Tinget var for øvrig ikke ferdig før nærmere halv ett så det ble et langdrygt forbundsting 😊

 

På grenmøtet var 8 saker oppe til behandling og utfallet ble følgende:
1.Stikkprøvekontroll teknisk: ikke vedtatt.
2. Start rekkefølge lag NM, vedtatt
3. Faste startnummer: intensjonen om faste startnummer for de som ønsker dette ble stemt over og vedtatt.
Arbeidsutvalget presenterer konkret hvordan løsningen blir på arrangørkonferansen i Bergen den 17 mars 
4. Resultatberegning NM lag: vedtatt med presisering om at det er «tellende» 0,1,2 osv som gjelder
5. Tillate rygging gjennom egen port: ikke vedtatt 
6 og 7. Tilbake til 12 innledende seksjoner og 3 egne til finale i NM: Vedtatt 
8. Økt kjøretid på NM: bortfalt etter behandling av 6 og 7

Foreløpig terminliste pr 12.november 2017– se kommentarer under

Terminlista : Det jobbes mot en NM uke (som SM veckan) i uke 33.
NIF og NRK er arrangører og NMF er et av flere forbund som er invitert.
Grenen har utfordret Riska Motorsykkelklubb og de har sagt seg villige til å stille som arrangør med Martin Haga som prosjektleder. Tommel opp for Mr Haga 👍 Det legges opp til et X-Trial NM og en egen prosjektgruppe for dette ble satt på MSK dag 2. Mer informasjon kommer fortløpende

Terminliste: Her er det en kollisjon med Nordisk og NM uken. Bjørn Hovden er i dialog med SVEMO for å forsøke å flytte Nordisk, da grenen har stor interesse av å legge til rette for NM uken hvor vi får anledning til å vise sporten vår på nasjonal tv. Avventer tilbakemelding fra SVEMO på hvorvidt Nordisk kan flyttes til helgen etter.

Hvis Nordisk blir flyttet en uke vil stevnet treffe NM-helga på OMS. NM og NC-finalen vil da også bli flyttet i tid.  

Terminlisten er derfor ikke endelig og endringer kan forekomme