Jentesamling på OMS, treningssamling i Søgne og oldboys-treff hos Tandberg

Trialsesongen er slett ikke slutt, selv om det dabber av med konkurransetilbudet ut over høsten. Den neste måneden er det en del åpne samlinger: jentesamling 7-9 oktober, Søgne-samling 15-16.oktober og oldboystreff 29.oktober.

Høstens jentesamling på OMS er allerede helga etter lag-NM, helga 7-9 oktober.

Jentesamling 2010 foto Thore Nylund
her fra 2010!

Invitasjon med info om påmelding til jentesamling  

En uke seinere er det klart for Søgne-samlingen der Søgne Trialklubb, Setesdal Folkehøgskule og Motorsyklisten i samarbeid arrangerer en storsamling

Ofte folksomt på samlingene i Søgne!
Ofte folksomt på samlingene i Søgne!

Invitasjon til Søgne-samling 15-16 oktober

29.oktober er det trialtreff for voksne kjørere – ingen aldersgrense verken oppover eller nedover, men målet er å ha det moro..
trialdag_old-boys-291016

Invitasjon (PDF)