Hilsen fra sommerleir i Skodje

Hilsen og rapport fra årets sommerleir i KFUM/KFUK-klubbene!
Tekst og foto Oddbjørn Bransdal

IMG_1059

Årets sommerleir for trialklubber tilknyttet KFUM/KFUK arrangeres av Skodje Trialklubb, og også i år er det noen  inviterte kjørere fra andre klubber.

Sommerleiren er en årlig hendelse og  veksler mellom Skodje og klubber på Østlandet. God geografisk spredning på deltakere – fra Arendal til Bodø.

Felles innkvartering på Borg Folkehøgskole i Ålesund  gir både gode boforhold og  sosialt samhold .

Foto: Bente Westad Sigerseth
Foto: Bente Westad Sigerseth

Totalt 76 deltakere i alder fra 5 til godt over20 år. Deltakerne er inndelt i 11 grupper etter ferdigheter og alder.

I tillegg til trialtrening trenes det også på å legge seksjoner for foreldre/foresatte.

Instruktørene kommer fra  deltakende klubber i tillegg til innleide.  Av lokale helter må nevnes Karl Helgesen – var selv aktiv kjører, pådriver for å starte Skodje Trial Klubb og fortsatt engasjert instruktør.  Og selvsagt-  Ib Vegard  Andersen –  er både instruktør og forbilde  for mange ivrige kjørere. Han hadde alles oppmerksomhet ved oppvisningskjøring og informasjon om hva som skal til for å lykkes i trial.

På utstyrssideSkjermbilden er det også god deltakelse , både Tandberg MC og  Jotagas Norge har full support og alt som er nødvendig.

  • og jammen kom NRk på besøk i år også! ( klikk på bildet for å lese mer på nrk.no )

 

 

Terje Glomset er populær trener! Foto Bente Westad Sigerset
Terje Glomset er populær trener! Foto Bente Westad Sigerset

Takk til Lena Tronstad for foto av alle gruppene med trenere!