Motorsportkonferansen 2015

Motorsportkonferansen i år går 7-8 november, på Thon Hotel Gardermoen. Både påmeldingsfrist og forslagsfristen er 8. oktober, se detaljer i innkallingen.

Påmelding/hotellbestilling  ( nettbasert, dette er lenke via NMF-sida)

nye reglerForslag? NB: Forslag skal sendes inn av klubbene, så om du har noe å bringe fram er det best å hive seg rundt nå! Alle forslag skal også sendes inn på et særskilt skjema:
Skjema for forslag (NMF)

For å unngå at det kommer inn mange forslag på samme tema, opplyser Marianne Lundevold  at tre forslag allerede er inne fra grenen:

  • Alder på veteranklassen i Lag-NM heves til +40 år og klassen får status.
  • Kryssing av spor er ikke tillatt, utenom når en rygger.
  • Ikke tillatt å montere utstyr som for eksempel kamera på hjelm. (tillatt med intercom)

 

motorsportgallaenNominer kandidater : På Motorsportgallaen er det som vanlig klart for prisutdeling. Her er det grenstyrene som sender inn, og for at de skal rekke å se igjennom og eventuelt velge blant flere kandidater må også disse forslagene sendes snarest. Informasjon om kategorier vedlagt, men den oppgitte fristen der gjelder altså fra grenen – og de må få noen dager på seg. Legg også merke til at det er en del krav til presentasjonen av din kandidat!  ( s.2 i brosjyren)

Informasjon om priskandidater Motorsportgallaen 2015 

Hva bestemte vi sist?
Referater:
Protokoll grenmøte trial 2014
Protokoll 2013
Protokoll 2012