Hjelp grenstyret med nominasjoner til Motorsportgallaen?

Motorsmotorsportgallaenportkonferansen og motorsportgallaen første helg i november nærmer seg.. Det er grenene som sender inn nominasjoner, men de vil gjerne ha inn begrunnete forslag fra hele trialmiljøet.

Det er mange aktuelle kategorier: Årets motorsykkelsportutøver, årets kvinnelige motorsportutøver, årets gjennombrudd og årets forbilde. (Kandidaten til årets arrangør blir rimeligvis Gulløksa-vinneren, og til årets motorsportutøver er det den som når opp som årets motorsykkelutøver).

Forslag sendes marianne.lundevold@gmail.com, seinest 10. oktober. Forslagene må altså presenteres og begrunnes – se side 2 i denne brosjyren .

NB: forslag skal ikke sendes direkte til den adressen som er oppgitt i brosjyren, men via grenansvarlige som velger ut og prioriterer. Derfor er også fristen satt tidligere slik at de har en uke på seg.