Iskald moro i Hobøl

Ivar Norum  Foto: Terje Hove
Ivar Norum
Foto: Terje Hove

Rundt 35 kjørere i alle aldre hadde trosset kuldegradene ( minus 11 ved start!) og funnet veien til Hobøl.
Julspinn  har sterke tradisjoner, og i år var det dessuten den første av tre samlinger med treningsløp på vinterføre.

Under så varierende føreforhold som den siste uka har vartet opp med var det vanskelig å tilpasse seksjonsnivået. Hobøl skriver at mange kanskje fikk litt vel mye å bite i, så en skal vurdere  vanskelighetsgraden før neste samling 9.februar.  Hvis dette været holder seg blir det ikke snømangel der!

Resultater

bilder – takk til Terje Hove