Motorsportkonferansen: fra grenmøtet trial

klasserNCDette var den store saken i ettermiddagens grenmøte: nye seksjons- og klassebestemmelser i norgescupen, som etter lang debatt ble vedtatt med klart flertall. Intensjonen er å skape større variasjonsbredde i seksjonsnivå innenfor hver klasse, inkludert seksjoner opp mot internasjonalt nivå for de beste –  samtidig som antall tellende NC-klasser reduseres. Basis for planen er ett seksjonssett med 18 seksjoner og tre pilsett ; men der ulike klasser med samme «farge» ikke nødvendigvis kjører akkurat det samme utvalget av seksjoner.
Det er lagt på noe alders- og kubikkbegrensinger.  Løpene blir likevel åpne, men vil altså ikke gi cup-poeng for førere som ikke oppfyller kravene for det sporet de kjører.
Hele presentasjonen fra forslagsstillerne

Gode nyheter var det allerede under innledningen, der det var klart at det  i 2014 skal på plass et landslag som innebærer noe mer enn bare et representasjonsoppdrag. Slik det har vært nå har det vært en svært god satsing på team Norway og yngre utøvere, mens de eldre ikke har hatt et NMF-organisert treningssamarbeid med oppfølging for utøverne på høyeste nivå. Dette er også lagt inn i budsjettet for 2014, og Marius Dammyr presenterte rimelig hårete mål i sin innledning: norsk vinner i World Pro innen 2020. team Norway fortsetter etter samme mal, og denne gangen har det vært gledelig stor søkning foran opptak om et par uker: hele 9 kjørere har meldt sin interesse.

xtrial2Satsingsområde:
I utviklingsarbeidet la Marianne Lundevold fram planene for X- Trial 2014 Det blir reprise på suksessen i Stavanger 26 juli;  men forhåpentligvis også flere andre steder – Arendal, Bergen, Drammen er alle gode konsept der basis er å slå til der publikum allerede er samlet.
Visjonen er å få både status, TV-dekning og et sett faste sponsorer som blir med over flere sesonger.

Hele presentasjonen