Lørdag er det klart for X-Trial i Stavanger – kommer du?

1ee4396_x_trialLørdag er det endelig klart for X-trial i Stavanger, med sterk deltakelse og skikkelig festivitas rundt arrangementet.  Byen er preget av «Gla-mat festivalen», som sammen med værmeldingen sikrer fullt hus – men det er plass til deg også!

På en god lørdag under Gladmatfestivalen (med fint vær) er det over 100.000 personer i sentrum, så her kan det fort bli publikumsrekord for norsk trial!

Trialseksjonene skal bygges bare 100 meter fra Gladmatens kjerneområde og dette burde være alle trialinteressertes drøm.  Litt treningsmuligheter fins det saktens rundt Stavanger for de ivrige små og store.

Riska, Kristiansand og Flosta samarbeider om seksjonsbygging, og her snakker vi bygging i bokstavelig forstand. Seksjonene er flyttbare, kan gjenbrukes og takket være særdeles effektiv sponsorhjelp frabl.a.  Thor Magne Hansen Kran og Transport   og Østerhus Transport er de nå på vei fra Agderfylkene til Stavanger)

( Også Tor Magne Seldal Transport er med på laget for å få alt på plass her, og andre navn på sponsorlista driver med sement så det er nok en del kilo å flytte på!)

Mange gode krefter i regionen tar tak for å dra dette i land. Sammen med de som er nevnt er også Riskas naboklubber Randaberg og Vaulali med, og arrangementet er bare det første resultatet av satsingen på X-trial som ble avtalt på Motorsportkonferansen i fjor .

En liten forhåndskikk?

Hvor mange skruer og spiker som trengtes vet bare Audun Sørensen.Dette er det 3.momentet i Flostas seksjon, høyden på første kant er 1,44 og momentet er lagt for å kunne brukes begge veier.

 

Kristiansand_seksjon
Dette er en del av Kristiansand seksjon. Gult er kult!

Mer info på Riskas hjemmeside

Gladmatfestivalens side 

Gladmat på facebook
Riska har nok noen dyktige folk fra oljebransjen i staben. Det er utarbeidet en forbilledlig risiko- og sårbarhetsanalyse , som kan danne mal for alle seinere arrangører!

Lista over påmeldte

plakat