Nordisk mesterskap: laguttak og påmeldingsfrister

De som skal kjøre på de norske landslagene i Nordisk mesterskap for lag er nå tatt ut:

Herrer Ib Vegard Andersen
Håkon Pedersen
Martin Hemmer
Ivar Norum
Damer Helene Sørlie
Camilla Dybedahl
Erika Melchior
Junior Thomas Sørensen
Marius Christiansen
Julian Berntsen
Andreas Dammyr
Veteran Per Ole Svensrud
Helge Ruden
Arild Norum
Roy Dybedahl

Det var mange som meldte interesse for å delta denne gangen, og uttaket har nok ikke vært lett i alle klasser.
 
Husk at det er anledning til å stille lag også for andre – disse  deltar ikke i kampen om medaljene, men rangeres i egne klasser med premie til de tre beste lagene. 

Påmeldingsfrister:
Nordisk individuelt frist 26.04 – her er det fritt for alle å kjøre mesterskapsklassne, og i tillegg er det også åpne klasser, uten krav til alder/kubikk.
Klasser i nordisk er Championship, kvinner, junior (født 1995 -2000, max 125 ccm )  og veteran +40 .
Nordisk lag, åpne klasser: frist 27.04

Påmeldinger skal føres på skjema og sendes Kristiansand Trialklubb info@kristiansandtrialklubb.no  
kontaktpersoner:
Terje Lundevold, +4790595235  og Marianne Lundevold +4745235898

Tilleggsregler og påmeldingsskjema finner du hos Kristiansand Trialklubb

Ett av to norske lag i åpen klasse i Nordisk mesterskap i Finland 2012. Ikke helnorsk - Keity Meier fra Estland kjørte utenfor konkurranse lørdag - søndag var hun med på et norsk lag sammen med Mike Hovden og Daniel Berntsen foran: Lagleder Bjørn Hovden