Informasjonsbrosjyre

Trialutvalget har utarbeidet en brosjyre der mye informasjon om trial er samlet. Dette er et første-opplag, og tilbakemeldinger er velkomne! Informasjon vil også komme som egen fane øvers på trialavisa om ikke lenge. Her er det også ønskelig med en klubboversikt, og det viser seg at kontaktinformasjon ikke er like oppdatert alle steder. Send gjerne inn til post@trialavisa.no !

Brosjyren finner du her