Melding fra grenleder trial: Uttak og støtteordninger

Landslag 2012

Vi følger vår innarbeidede rutine for landslagsuttak, og ber om at de som føler at de er aktuelle for å være med på representasjonslag til Nordisk mesterskap for lag eller VM for lag gir meg beskjed om dette på mailadresse guzzi@online.no.
For nordisk er det lag både for veteran (40 år eller eldre), senior, kvinner og junior (tom 18 år / 125 cc.), i VM er det menn og kvinner.
Frist for tilbakemelding er 1. april.

Hvis man melder seg som aktuell, så betyr det også at man i utgangspunktet stiller om man blir tatt ut. Sørg derfor at dette er klarert med foreldre/arbeidsgiver/skole eller andre som måtte ha et ord med i laget. For VM lag er det et krav at utøveren har førerkort og registrert sykkel (sorte skilt). Utøvere må også selv sørge for riktig lisens.
Utøvere til Nordisk lag tas ut 18. juni. Det tas ikke ut reserver til nordisk.
Kandidater til VM lag tas ut 1. juni. Det tas da ut ut 6 kvinner og 7 menn.
De som skal reise (4 kvinner og 5 menn) tas ut 1. juli. Hvem som kjører på laget og hvem som er reserve tas ut umiddelbart før påmeldingsfristen går ut.
Det kan påregnes inntil kr 2500 i reisestøtte til Nordisk lag og inntil kr 8000 i reisestøtte til VM lag, mot innsendelse av reiseregning.

Det vil også i år bli gitt noe støtte til de som deltar i individuelle VM-løp. Summen som skal fordeles bestemmes på slutten av året og er en sammenslåing av avsatt budsjettpost og eventuelt overskytende midler fra andre poster. Summen deles på antall starter i statusklasser i VM-løp. Det betales kun en gang per helg/konkurransested. Det betales ikke til utøvere som mottar annen støtte for konkurranser på samme sted, for eksempel VM / VM lag for kvinner. For utøvere som er for gamle til å delta i VM junior utbetales støtte til deltagelse i EM senior med samme kriterier. Det samme gjelder de som er for unge til VM youth (inkludert rimelig mulighet for å ta førerkort etter fylte 16 år), og derfor kjører EM youth.

La meg imidlertid allerede nå gjøre oppmerksom at det er reiseregning med bilag som gjelder, og de må være innsendt senest 1. november. Pass derfor på å ta vare på bilagene. Det lureste er å skrive regningene med en gang turen er ferdig, så går det ikke i glemmeboken. Regningene med bilag sendes NMF. Skjema finner dere på NMF’s hjemmesider. Utbetaling skjer i desember.
Påmeldinger til individuelle løp må dere selv sørge for gjennom NMF.

Fint om du som leser denne meldingen også gir beskjed til alle du mener kan være aktuelle, slik at ingen føler at de blir uteglemt!

Mvh Tor Linnerud

grenleder trial