Sør-Cup rundet av sesongen i Grimstad

Med nærmere 90 førere i aktivitet i terrenget ble årets siste Sør-Cup en flott sesongavslutning for trialfamilien.
Region Sør omfatter nå 6 fylker, nesten 30% av Norges befolkning og hele strekningen fra Rogaland i vest til Buskerud i øst, mens løpene går i Aust- og Vest Agder.
Hovedtyngden av deltakerne kommer også fra Agderfylkene, men særlig Riskabuene er flinke til å reise ned til løpene.
( At det er få deltakere fra Buskerud, Vestfold og Telemark har selvfølgelig også sin hovedårsak i at det dessverre er mye mindre trialaktivitet i dette området! )
Selv om finalen også er avslutning med premieutdeling var det ikke alle som hadde mulighet til å delt. 4 av 5 løp teller i Sør-Cup – dvs at dårligste resultat kan strykes for de som har kjørt alle løp.  Alle som har kjørt minst 2 løp premieres i den klassen de har kjørt flest løp, men i tillegg premieres de tre beste i aldersbestemte klasser etter samme aldersregler som Norgescup : D-14, C-15 og B-16 ( til og med 14/15/16 år fylt i 2011)

Gledelig at det var flere ferske utøvere som stilte opp i sesongavslutningen, og at en del benyttet sjansen til å klasse opp som en siste test foran neste sesong!
NB- selv om vi skriver sesongavslutning er det jo lenge igjen av trenings-sesongen, også ute! Om 2 uker er det samling i Søgne, åpen for alle, og rundt i landet arrangerer klubber og regioner treningshelger.

Resultater SørCup5 :    Resultater         Rekruttklassene       Oppvisning    Trim

Sammenlagt 2011:         Sammenlagt       Aldersbestemte klasser               Trim