Fremad og aldri glemme

Det er bare gått en uke. Hver dag har brakt nye navn og ansikter til den ufattelige tragedien. Også i trialmiljøet og blant de som leser Trialavisa vil det være flere som er berørt, både som venner og venners venner, og av det lammende faktum at noe sånt i det hele tatt er tenkbart.

Norsk idrettsbevegelse og norske idrettsutøvere har markert sine følelser og standpunkt på verdig vis, og på mange arenaer – også under den treningsleiren som KFUK/KFUM trialklubbene gjennomførte forrige helg. Nå tas normal aktivitet opp etter hvert opp igjen, og som Børre Rognlien skriver i NIF’s kondolansehilsen håper idretten å kunne bidra til å normalisere hverdagen og lindre sorg for barn og unge i lokalsamfunnet. 

Idrettens felles verdier er demokrati, frivillighet, lojalitet og likeverd – og en av hovedmålsettingene og utfordringene idretten har satt spesielt fokus på er arbeid mot diskriminering av alle slag, og for at idretten skal både skape og speile mangfold slik at alle kjenner seg velkomne. Som ett av over to millioner medlemmer i landets idrettslag er jeg stolt av det.  

Sara Hemmer

Kondolansehilsen fra Norges Idrettsforbund

Idrettspolitisk dokument