Arrangørkonferansen 2011

Nå er det 3 uker til neste treffpunkt for trialfolket: arrangørkonferansen i Kristiansand.  På arrangørkonferansen er det regelverk og arrangement som står i fokus. erfaringer fra sist sesong drøftes, eventuelle endringer for 2011 gjennomgås. Når det gjelder regelverk består endringene fra FIM i en ny formulering med hensyn til berøring av piler eller pilens feste.

Det er en egen gruppe for seksjonslegging, og en annen gruppe for administrativ ledelse og resultathåndtering. Alt med tanke på at våre løp skal gli knirkefritt og følge en felles, forutsigbar mal.  Spesielt seksjonslegging er jo et evig diskusjonstema, særlig etter løp, og her har klubbene sin årlige sjanse til å diskutere og påvirke praksis i samarbeid med hverandre og den sportslige ledelsen – rett og slett arbeide for forhåndsklokskap, som jo er langt å foretrekke framfor klager i etterkant. Deltakelse er derfor obligatorisk for arrangører av statusløp.

Det skal også bli en gjennomgang av NMF’s datasystemer for bl.a stevneadministrasjon, som da antakelig er forventet å virke denne sesongen..

Mer info hos NMF her samt på grensidene for trial