Laguttak til Nordisk Mesterskap

Nordisk går i år i Finland, og er lagt til Helsinki. Til de individuelle konkurransene er det fri påmelding, mens NMF i dag har tatt ut de kjørerne som skal representere Norge under lag-konkurransen søndag:  

Herrer Ib Vegard K. Andersen
Kristoffer Leirvaag
Sverre Lundevold
Håkon Pedersen
Damer Erika Melchior
Helene Sørlie
Lene Dyrkorn
Junior Ole Kristian Sørensen
Ivar Norum
Marius Kristiansen
Martin Karlsen
Veteran Helge Ruden
Arild Norum
Henrik Wergeland
Roy Dybedahl

Det er ikke tatt ut reserver. Når det gjelder veteranlaget kan det vel fort bli bruk for en, ettersom Helge Ruden brakk håndleddet forrige dagen, og neppe er klar til august!

Trial Team Girls 2012 er på plass!

I tillegg til de nye regionlagene er det etablert en egen jentegruppe, med litt bredere alderssammensetning enn de andre lagene, men med samme vekt på ambisjoner om systematisk trening og internasjonal deltakelse. Uttaket er nå klart, og det nye laget består av
Lene Dyrkorn, Helene Sørlie og Camilla Dybedahl – eliteutøvere
Silje Østlie og Erika Melchior – B-utøvere
Mette Fidje, Hanne Gilje Haga, Ingvild Webb Dahl og Marita Christensen -juniorer
I tillegg til disse ni er også Julie Sandanger – og Erika-  inne på regionteam Vest, der Connie Ludvigsen er ansvarlig for treningsopplegget.
Første samling blir under den store jentesamlingen på Valle helga 19-20 mars, der resten av planene skal spikres. Uansett er det klart at dette er et løft i satsingen på jentetrial i Norge fra sentralt hold , der det har vært lite siden de siste jentene gikk ut av Team Norway for noen år siden. Både Lene Dyrkorn og Connie Ludvigsen har likevel hatt ansvar for treningsgrupper – og det viser seg da også at mange av de beste nå kommer fra disse gruppene.
Kommende helg er det nasjonal sesongstart på Kråkerøy, og der er det hele fem jenter påmeldt i kvinner Elite: Lene, Camilla og Helene som har kjørt KE i fjor, samt nykomlingene Silje og Erika.

Trialavisa ønsker pent vær på lørdag og gode opplevelser til jentene på det som fort kan bli en tøff dag! 

Bilder av laget (PDF)   Mer informasjon om teamet

Landsomfattende rekrutteringsteam for jenter – søk innen 15. april

Teamet søker jenter som vil opp og fram! Bildet er fra samling på OMS 2011; fra venstre: Connie Ludvigsen, Anja Larsen, Silje Østlie og Ine Susanne Jensen.

Jenter kunne jo søke på linje med guttene inn til de regionale teamene, og to av tre team har også med en eller to jenter. Imidlertid har arbeidsutvalget for trial ønske om å favne bredere, og lage et felles team som skal fremme internasjonal satsing for jenter og kvinner. Her vil man også  ta med utøvere som er litt eldre enn regionteamene, og som allerede har nådd KE-nivå slik at det vil være en gruppe der det ligger godt til rette for erfaringsoverføring. I beskrivelsen 
opereres det med tre kategorier: juniorer, som har nivå til å begynne å kjøre KB denne sesongen, B-utøvere og Elite. I teamet på 8 skal det da være en fordeling mellom disse gruppene, der det ønskes en hovedvekt på junior.

For å kunne søke må du være født i 1999 eller tidligere, ha lyst og evne til å trene jevnlig og målrettet – og til å delta internasjonalt.

Mye mer informasjon finner du i  informasjonsbrosjyren
Lyst til å søke? Her er søknadsskjema!

Regionale rekrutteringsteam på plass!

Arbeidsutvalget for trial har gjennom vinteren åpenbart jobbet godt, og i disse dager presenteres resultatet: tre rekrutteringsteam for trialutøvere, på nivået under Team Norway. Målgruppen er særlig 13-15 år, og for guttas vedkommende står det at et B-nivå som 13-åring er et godt utgangspunkt.
Det skal i tillegg startes opp et eget landsomfattende team for bare jenter,med søknadsfrist nå 15.april –  se egen invitasjon og presentasjon om dette!
Teamene skal samarbeide med hverandre, og Team Norway Trial- målsettingen er å gi utøverne vekstmuligheter og grunnlag for å intensivere satsingen opp mot internasjonal deltakelse og eventuelt inntak i Team Norway. Opplegget virker både godt og gjennomtenkt, og har allerede fått positive tilbakemeldinger fra sentralt hold i NMF som et eksempel til etterfølgelse. Trialavisa sender en virtuell blomst til arbeidsutvalget ved Marianne Lundevold, som har utarbeidet dette!

Informasjonsbrosjyre med mer info

Team Vest: Trener og leder Connie Ludvigsen

 • Erika Melchior, Valldal Trial
 • Tomas Haugland Nilsen, NMK Bergen
 • Ole Tuft, NMK Bergen.
 • Geir Morten Lund Greæ, Voss trial klubb
 • Julie Sandanger, Vestkant trial.

Team Sør : Leder Marianne Kristiansen, trenere Mardon Moi og Geir Børre Pedersen. Utøverne, valgt ut blant 17 sterke søkere: 

 • Anders Rosseland, Sørlandets TK
 • Daniel Svendsen, Kristiansand TK
 • Simon Steinvik, Vaulali TK
 • Kjartan Mikkelsen, Riska MSK
 • Anders Paulsen, Riska MSK
 • Nils Johan v Gunvaldsen, Grimstad TK MAU
 • Nikolai Kristiansen, Kristiansand TK
 • Andreas Ore Wormsen, Lista TK

Team Øst hadde allerede et regionsteam i drift, og valgte å vente med nytt uttak til neste periode. Dette teamet består av

Team Øst :  leder Per Owe Andersen, ansvarlig trener Thomas Tandberg

 • Andreas Fagertun Dammyr, Nesodden
 • Mathias Fagertun Dammyr, Nesodden
 • Håkon Håkonsen Skiptvedt
 • Camilla Dybedahl, Trøgstad
 • Ola Bræck Larsen, Trøgstad
 • Jo-Inge Ørka, Trøgstad
 • Petter Fredriksen, Hobøl
 • Joakim Sætre, OMS
 • Julian Berntsen, OMS

 

Regonteam Øst på samling i november 2011. fra venstre: Andreas Dammyr, Ola Bræck Larsen, Petter Fredriksen, Julian Berntsen, Joakim Sætre, Daniel Fredriksen, Jo-Inge Ørka, Thomas Ramsli, Camilla Dybedahl og Håkon Håkonsen. Bak: trenere Martin Hemmer og Thomas Tandberg

 

Arrangørkonferansen 2012

Deltakerne på konferansen klarte å holde fokus i salen, fra morgen til ut på ettermiddagen

Arrangørkonferansen er møtepunkt for arbeidsmaurene i klubbene ble det sagt, og denne helga krydde det i tua i Drammen da løpsarrangørene møttes  foran sesongen. Drøye 60 deltakere fra 17 klubber fordelte seg på ulike grupper, med fokus på seksjonsbygging, sekretariatsfunksjoner og oppdatering for tekniske kontrollanter, stevneledere o.a.
Ikke uventet var det nok hos seksjonsbyggerne det ble mest diskusjoner, og her var det Atle Dyrkorn, Cato Karlsen og Tor Linnerud som ledet sesjonen. I følge Cato, som sjøl har vært aktiv, ble det diskutert friskt på 70-tallet også..
Som følge av behovet for standardisering av nivåene utarbeidet Graeme Carter og Ivar Larsen i 2003  seksjonsleggerhåndboka  som siden da har vært retningsgivende, og nå er kommet i 4.utgave med oppdateringer. Nytt av året er jo blant annet større muligheter til å bruke kunstig bearbeidete materialer i enkelte seksjoner. Minimumsantallet på seksjoner er også fjernet, bl.a for å gjøre det mulig å arrangere mindre løp f.eks på en ettermiddag.
Det ble for øvrig også lagt vekt på transporten,merking, mulighetene til å komme seg ut av seksjonen og fram til klipperen hvis en får 5 og ikke kan kjøre ut via vanlig spor, transport forbi seksjonen for mindere o.a., utforming av korridor, innkjøring og utkjøring med mere.
Under debatten om hva som er en god seksjon ble det påpekt både forhold som at den skal skille kjørerne, og at den skal bidra til at det er moro å kjøre. Flere foreslo at utøverne på et eller annet vis gis mulighet til å delta i evalueringen etter løpet. Her nevnte Lene Dyrkorn også at det i kvinnenes VM nå er en fast «kvinnerepresentant» – Iris Krämer, valgt av utøverne selv- som deltar i vurdering av seksjonene, og at dette har vært en suksess. Flere nevnte også verdien av klubbsamarbeid rundt seksjonslegging, og at «friske øyne» ser nye muligheter i terrenget.
Vidar Christiansen nevnte at de i Gjerstad i fjor hadde særdeles god erfaring med å legge B-seksjonene først, i stedet for at denne klassen får «det som blir igjen» rundt A/E sporet..

Henrik Wergeland kurset både erfarne og mindre erfarne deltakere i resultatprogrammet

 I arbeidsgruppa for stevneadministrasjon var det god stemning og mange deltakere. Søndag var det intensiv kursing i trialprogrammet, som nå brukes i de fleste klubber. Programmet utvikles stadig, og det var bla. opplæring i bruk når det arrangeres cuper. I løpet av året har Henrik som mål at det også skal kunne takle lagkonkurranser.

Harald Paulsen vet det meste som er verdt å vite om trial, og ledet gruppa som skulle oppdatere seg på ulike reglement og fornye lisenser.

Harald Paulsen vet det meste som er verdt å vite om trial, og ledet gruppa som skulle oppdatere seg på ulike reglement og fornye lisenser.Atle Dyrkorn og Harald Paulsen veksler på å være juryledere i NC og NM. Tor Linnerud etterlyste spesielt flere som kan tenke seg å utvikle seg videre mot dette nivået – her trengs flere krefter på sikt.

På slutten av konferansen benyttet Lene Dyrkorn sjansen til litt reklame for Setesdal Folkehøgskole, som har startet opptaket for neste skoleår men har plass til fler – mer om dette kommer!  Mer om skolen på nettsidene, og enda mer på Facebook . I følge Lene kan de ivrigste få 10-12 timer effektivt på sykkelen i uka, det reises 3 uker til Spania – men like viktig som treningen er det sosiale fellesskapet.
Denne skolen er for øvrig også den eneste i landet som ønsker 16-åringene velkomne med åpne armer.
De som har tenkt i de baner, eller ble fristet nå, bør ta kontakt med skolen eller Lene! (kontaktinfo på nettsidene)

Informasjon om landslaguttak og endringer før sesongen

Vi har fått informasjon fra grenleder trial Tor Linnerud,  både om prosedyren for uttak av landslag 2012, og noen endringer for neste sesong. Slike meldinger har nå fått en egen kategori i menyen til høyre: Informasjon fra grenleder trial og NMF 

Når det gjelder landslaguttak, dvs til Nordisk Mesterskap lag og Trial des Nations, ønsker arbeidsgruppa for trial at de som er aktuelle melder interesse til grenleder Tor Linnerud (guzzi@online.no) innen 1.april.
Se hele skrivet med informasjon om internasjonal deltakelse her

Spesialreglementet trial er også publisert, her er det bl.a endringer internasjonalt med påbud om dødmannsbryter mens vi nasjonalt har noen endringer i forhold til antall seksjoner og tillatte «kunstige» seksjoner. Det er også innført en ny «Norgescup»-klasse +40, men denne innebærer ingen praktiske endringer ettersom den arrangeres over en enkelt runde samme dag som NM individuelt og altså erstatter den tidligere uoffisielle klassen samme dag.
Spesialreglement finner du på NMF-sida her 
Informasjonsskrivet fra grenleder inneholder også noen andre endringer blant annet for arrangører, dette kan leses her: Infoskriv fra grenleder mars 2012 

 Om drøyt en uke er det for øvrig Arrangørkonferanse Trial, på Rica Hotell i Drammen. Her møtes klubbene for å oppdateres på reglement, datasystemer og for å gå gjennom seksjonsbygging og seksjonsnivå i klassene slik at det skal bli en noenlunde enhetlig praksis gjennom sesongen. Dette er et viktig forum som sammen med Motorsportkonferansen har betydning for idretten vår, og de som har meninger om mangt bør absolutt stille opp. Påmelding skjer gjennom klubbene, og fristen er nok egentlig utgått  men det er jo ikke forbudt å spørre om det er plass..

Informasjon om konferansen

Mardon og Håkon Pedersen tatt ut til X-trial

Håkon Pedersen og Mardon Moi - her under Nordisk Mesterskap for lag 2011

Fra NMF har vi mottatt pressemelding med uttaket til X-Trial des Nations :
NMF mottok før helgen en invitasjon til å delta som nasjon i FIM VM for lag i X-Trial. Dette er meget ærefult, da det bare fem lag som får være med.
Løpet skjer i Nice i Frankrike fredag 6. april, altså i påskeuken. Fristen er kort, så vi måtte straks i gang med å velge ut de to som skulle få muligheten til å representere Norge. Joa Hindren fikk, som landslagssjef, oppdraget med å velge ut utøverene. Siden Team Norway og landslagsledelsen er i Spania for tiden, var det bare Mardon Moi blandt de aktuelle kjørerene som ikke var til stede. Det ble imidlertid raskt bestemt at han skulle få tilbudet om den ene plassen, noe han har takket ja til. Dermed gjensto det vanskelige valget om den andre plassen. I realiteten dreide det seg om Håkon Pedersen og Ib Vegard Andersen, to førere som etter landslagssjefens vurderinger var ganske likeverdige. Nå skulle disse to konkurrere i en runde av det spanske mesterskapet i helgen, og de involverte ble enige om at den beste av de to i det løpet skulle få plassen. Håkon vant knepent over Ib, og dermed er det han vi får se sammen med Mardon i Nice. I et slik uttak er det selvfølgelig noen som blir skuffet, men slik er idretten noen ganger. Det burde i hvertfall vekke bekymring hos våre konkurrenter at det å vinne det svenske mesterskapet i X-Trial ikke er tilstrekkelig til å bli tatt ut på det norske laget. (Tony Bou og Adam Raga er vel neppe særlig bekymret, men intet er avgjort før løpet er kjørt.)

Mvh
Tor Linnerud
grenleder trial

Melding fra grenleder trial: Uttak og støtteordninger

Landslag 2012

Vi følger vår innarbeidede rutine for landslagsuttak, og ber om at de som føler at de er aktuelle for å være med på representasjonslag til Nordisk mesterskap for lag eller VM for lag gir meg beskjed om dette på mailadresse guzzi@online.no.
For nordisk er det lag både for veteran (40 år eller eldre), senior, kvinner og junior (tom 18 år / 125 cc.), i VM er det menn og kvinner.
Frist for tilbakemelding er 1. april.

Hvis man melder seg som aktuell, så betyr det også at man i utgangspunktet stiller om man blir tatt ut. Sørg derfor at dette er klarert med foreldre/arbeidsgiver/skole eller andre som måtte ha et ord med i laget. For VM lag er det et krav at utøveren har førerkort og registrert sykkel (sorte skilt). Utøvere må også selv sørge for riktig lisens.
Utøvere til Nordisk lag tas ut 18. juni. Det tas ikke ut reserver til nordisk.
Kandidater til VM lag tas ut 1. juni. Det tas da ut ut 6 kvinner og 7 menn.
De som skal reise (4 kvinner og 5 menn) tas ut 1. juli. Hvem som kjører på laget og hvem som er reserve tas ut umiddelbart før påmeldingsfristen går ut.
Det kan påregnes inntil kr 2500 i reisestøtte til Nordisk lag og inntil kr 8000 i reisestøtte til VM lag, mot innsendelse av reiseregning.

Det vil også i år bli gitt noe støtte til de som deltar i individuelle VM-løp. Summen som skal fordeles bestemmes på slutten av året og er en sammenslåing av avsatt budsjettpost og eventuelt overskytende midler fra andre poster. Summen deles på antall starter i statusklasser i VM-løp. Det betales kun en gang per helg/konkurransested. Det betales ikke til utøvere som mottar annen støtte for konkurranser på samme sted, for eksempel VM / VM lag for kvinner. For utøvere som er for gamle til å delta i VM junior utbetales støtte til deltagelse i EM senior med samme kriterier. Det samme gjelder de som er for unge til VM youth (inkludert rimelig mulighet for å ta førerkort etter fylte 16 år), og derfor kjører EM youth.

La meg imidlertid allerede nå gjøre oppmerksom at det er reiseregning med bilag som gjelder, og de må være innsendt senest 1. november. Pass derfor på å ta vare på bilagene. Det lureste er å skrive regningene med en gang turen er ferdig, så går det ikke i glemmeboken. Regningene med bilag sendes NMF. Skjema finner dere på NMF’s hjemmesider. Utbetaling skjer i desember.
Påmeldinger til individuelle løp må dere selv sørge for gjennom NMF.

Fint om du som leser denne meldingen også gir beskjed til alle du mener kan være aktuelle, slik at ingen føler at de blir uteglemt!

Mvh Tor Linnerud

grenleder trial

Utviklingssamling for trialjenter 16-18 desember

NMF inviterer til talentutviklingssamling for trialjenter 16-18 desember på Toppidrettssenteret . Det er begrenset deltakerantall, så dere  som vil være med må sende en søknad til Marius Dammyr – mariusdammyr@gmail.com 
– i løpet av neste uke (frist 21 november)

I søknaden skal du blant annet skrive om hvilke mål du har, hvor mye du trener nå, hva du sjøl tror du trenger for å bli bedre – og hvorfor du ønsker å delta på samling.

Les hele invitasjonen hos NMF 

Mer om Olymipatoppen og toppidrettssenteret   – NB- mye bra om ernæring og basistrening her!

Motorsportkonferansen 2011

Saksliste for Motorsportkonferansen Trial  

1 Åpning v/leder
2 Valg av ordstyrer og referent
3 Sesongrapporter 2011
4 Internasjonal rapport v/ Anders Minken
5 Analyse og evaluering av årets stevner
6 Juryordningen ved NM og NC, skal vi opprettholde ordningen med fast jury?
7 Fastsettelse av startavgifter
8 Økonomi/Budsjett/Virksomhetsplan
9 Internasjonale regelendringer og andre tilpasninger av SR som ikke trenger saksbehandling i form av forslag
10 Innkomne forslag
11 Terminliste 2012
12 Arbeidsgruppens sammensetning, valg av medlemmer, eventuelle undergrupper og andre personer med spesialoppgaver.
13 Eventuelt
14 Utdeling av Gulløksa (siste post lørdag)  

Det er 18 forslag til behandling, i tillegg til de øvrige postene, så det vil nok bli en travel helg. 
Les alle forslagene hos NMF

Kort om forslagene:
– Flosta Trialklubb ønsker at landslagene som representerer Norge gis økt status og økonomi
– Kristiansand Trialklubb foreslår at innbetalt startavgift kan refunderes ved avbud innen fristen for etteranmelding, og at uteblivelse uten avbud medfører krav om dobbel startavgift.
– Riska Motorsykkelklubb og Flosta foreslår begge at det gis anledning til å bygge seksjoner av «ikke naturlig materiale«, Flostas forslag er mest radikalt i forhold til betingelser og  antall slike seksjoner.
Trøgstad Trialklubb foreslår en endring av SR som innebærer at begrensede løp kan ha færre enn 20 seksjoner, dette for å gjøre det mulig å arrangere lokale kveldsløp.
– Seksjonsstyret  og Riska foreslår begge at   §27.5 strykes. Denne paragrafen medfører en inkonsekvent regel, der berøring av pil uansett farge gir 5, mens riving av pil for annen klasse ikke gjør det..
– Flosta Trialklubb foreslår at alle assistenter (som skal inn i seksjon) skal ha vest.
– Seksjonsstyret foreslår videre at assistenter har rett til å melde seg på løpet og få status som deltakere, selv om de ikke kjører sykkel- dette for å kunne omfattes av lisensforsikringen.
– Riska foreslår at merking av sykkel i forhold til klasse spesifiseres i SR til minimum skal være 80x50mm, godt synlig plassert foran styrekrone.

 – Seksjonsstyret foreslår en endring i norgescupreglementet. Klassene D og KD foreslås fjernet som klasser i sammenlagt-cupen, men beholdt som klasser i de enkelte løp. Forslaget har en lengre begrunnelse, som også spesifiserer at dette skal være et forsøk over to sesonger og evalueres i 2013.
Videre foreslår seksjonsstyret at løpet for veteran +40 som arrangeres i tilknytning til NM gis Norgescupstatus. Dette er da en statusheving i forhold til nåværende reglement, og en forberedelse til at klassen eventuelt om noen år kan få NM-status.
Hobøl motorklubb foreslår en reduksjon i minste antall seksjoner for Norgescup: fra 30(Elite,A ogB)/24(C og D) i dag til 24/20
Riska foreslår at et løp i Norgescupen kan kjøres med mer enn 2 runder, dvs 3×10/8 seksjoner som alternativ til 2×15/12

Hobøl Motorklubb foreslår at startintervall for NM individuelt endres fra 1 min til 2 min – for å unngå kø.
Riska MSK foreslår at det nedsettes et utvalg som skal se på mulige alternativer for endring og utvikling av NM-arrangementene, både med hensyn til tidspunkt, løp over to dager med videre.

Lyst til å diskutere? Trialavisa har jo ikke kommentarfelt, men har opprettet side på Facebook ! 

Trialavisa på Facebook