Team Vold Gunvaldsen Junior

Andreas Wroldsen, Kristiane Blesvik, Nora Horve, Peder Erikssen, Jarand-Matias Vold Gunvaldsen, Thomas Elefsen. – nede til venstre – Kristian Nilssen, Henrik Horve, Frank Fredriksen (daglig leder CrossFit Blindleia), Matias Slåtteskjær. I tillegg er også Martin Skaar med på laget!

Fram til nå har Team Vold Gunvaldsen bestått av de Jarand-Matias, Nils-Johan og Jacob-Olaus med støtteapparat. Gutta har gjennom flere år delt av sin omfattende erfaring som trenere på populære samlinger. Det skal de fortsette med – men nå har teamet utvidet satsingen på å hjelpe andre og yngre utøvere i distriktet som ønsker og trenger tettere oppfølging i treningsarbeidet for å nå sine mål og sitt fulle potensiale.

Teamets motto er «Vi er sammen om målet!»
Oppfølgingen vil ha som mål at også den daglige treningen skal bli best mulig, og trenerne har jo nå nærmere to tiårs erfaring – ikke tilsammen, men hver seg. De vil gi videre det som også har hjulpet dem: Hver utøver skal bli sin egen beste trener, og ta ansvar for egen utvikling og læring. Det er like riktig og viktig på lokalplanet som på Olympiatoppen !

Kick-Off-samling var sist helg, med vekt på fysisk trening, teambuilding og trenings-planlegging
Det ble gjennomført en økt hos Crossfit Blindleia i Lillesand, med fokus på basistrening. Både morsomt, utfordrende og lærerikt er kort oppsummering av den økta, og det er helt sikkert noen som kjente det de neste dagene.