Nytt fra MSK- nå oppdatert terminliste!

Roald Stenvik og Vidar Christensen avsluttet sine verv som grenleder og vara for trial. Takk for jobben dere har gjort!
Ny grenleder er Per-Aksel Nilsen med vara Hallgeir Barkved.
Cato Karlsen fortsetter også som leder av seksjonsstyret MC.
Jammen har vi mye dyktige folk i trialfamilien!

Under grenmøtet utmerket NM-finalen seg, hele 4 ulike forslag gikk ut på å kutte finalen og ha 15 seksjoner. Dette ble også vedtatt, sammen med en øking i den ordinære kjøretida fra 5 timer til 5t 30 min.
For lag-NM skal det settes ned en arbeidsgruppe som skal se på ulike tiltak for å unngå kø.
Startavgiftene for NM er uendret, ellers var flere forslag oppe til drøfting – se referatet.

En foreløpig terminliste for 2021 korrigert 26.11.20
13.-14. mars: Arrangørkonferanse, Riska Motorsykkelklubb, Sandnes
24.-25. april: NC 1-2, Karmøy Trialklubb
19.-20. juni: NC 3-4, Kristiansand Trialklubb
23. juni: NM X-trial, Sarpsborg, SMAK
3.-4. juli: Hobøl 2-dagers
24.-25. juli: NM og NC 5, OMS Trialklubb
14.-15. august: Nordisk Mesterskap individuelt og lag, Grimstad Trialklubb
02.oktober: NM Lag, Vaulali Trialklubb

Det kan bli nye endringer i listen

Kalender med internasjonale og nasjonale løp

Protokoll fra grenmøtet med årsrapporten 2020 fra trial