Bilder fra Kråkerøy

Den som venter får noen ganger se.. 
Bildene og inntrykkene fra Kråkerøy ble først liggende på grunn av tidsmangel, så har det skjedd så mye at det ble skjøvet til side. 

Kråkerøy var som vanlig en arrangementsmessig suksess, selv om klubben hadde en del å stri med før løpet. 
Region Øst har adoptert en klasseoppsett som likner NC, men med noen forskjeller både i oppsett og aldersgrenser. Det ga nye utfordringer for både seksjonsleggerne og ikke minst sekretariatet! 
På løpsdagen var imidlertid alt i boks, ingen klagde på seksjonene – og dommerne og sekretariatet var like proffe og vennlige som de pleier på Kråkerøy.  
Hvorvidt klasseoppsettet blir beholdt gjenstår å se – i en cup der 3 x 7 er det normale, nå erstattet av 2×12 blir det jo ikke mange funksjonærene spart.  Det som er helt sikkert er at klasse «Trim» , som kjører fra «lett C til B» var populær, og ble største klasse!  De beste veteranene har da fått sin egen klasse, som kjører B- til A – og så gode er de jo! 

Resultater