Forslag til Motorsportkonferansen – grenmøtet Trial

 Forslagene som gjelder trial er klare, og det er uvanlig få av dem!

 • Den største endringen som foreslås er å gå tilbake til faste startnummer. 
  Det er også foreslått
 • å gjennomføre teknisk kontroll som stikkprøver,
 • å tillate rygging også baklengs gjennom port, 
 • spesifisering av startrekkefølgen for NM lag
 • klargjøre at alle kjørere på laget teller hvis plassering skal avgjøres ut fra antall seksjoner kjørt på null (osv)
 • At antall seksjoner i NM endres til 12 + 3 finaleseksjoner 
 • At kjøretiden for NM endres til 6 t + 20 min respitt
  ( da med tanke på at det er 15 seksjoner) 

Les alle forslag med begrunnelser