Sammen blir vi best (oppdatert med kommentar fra Siri Minken)

Det er mottoet til det nye norske seniorlandslaget i trial, og så langt lever gutta opp til intensjonene: De trives sammen, og støtter hverandre på treninger og i løp.

Landslaget 2014, her med maskot, består av Håkon Pedersen, Ivar Norum, Ole-Kristian Sørensen og Ib Vegard Andersen
Landslaget 2014, her med maskot, består av Håkon Pedersen, Ivar Norum, Ole-Kristian Sørensen og Ib Vegard Andersen

Nå er landslaget altså identisk med TdN-laget på bildet, men som annonsert er det i disse dager klart for opptak av nye førere.

Fra planene sakser vi:
Hensikten er å samle toppidrettsutøverne som satser internasjonalt til å få flest mulig samlingsdøgn sammen. Dette er de beste utøverne i landet med langsiktige mål. De skal hjelpe hverandre videre og gjøre hverandre bedre. Vi vil også tilknytte teamet spesialkompetanse på trenersiden til å få ut det beste både teknisk, basis og mentalt. Våre kjørere nærmer seg internasjonal toppklasse og med å se på helheten er Norge en nasjon som kan hevde seg internasjonalt i løpet av de fire neste år. 

Resultatmålene de neste årene er visjoner som smaker av fugl, men kan være realistiske – medaljer i EM, World Cup og en 4.plass i TdN kan absolutt være innen rekkevidde.  Når det gjelder World Cup riktignok litt påvirket av hvor mange av førerne som klinker til og går opp en klasse til World Pro!

OLT

Motorsport er jo ikke olympisk idrett, men trial-landslaget var på samling på Olympiatoppen som såkalt utviklingsidrett.

Med heller små midler foreløpig håper de ansvarlige å kunne få mest mulig utbytte av samarbeidet, og å hente inn kompetanse fra mange felt og kilder. På sikt er selvfølgelig målet å ha en fastere trener og organisator. Det er jo et paradoks at disse utøverne, som nå er et NMF-godkjent landslag og satser mer enn på trial enn noen andre i Norge, ikke skal tilføres midler fra toppidrettssatsingen i NMF. Der går foreløpig alt til team Norway, som selvfølgelig også er et godt tiltak – men det virker likevel urimelig å avslutte all toppidrettssatsing fra forbundshold når kjørerne kommer i en alder der de faktisk har modenhet og mulighet til å bli toppidrettsutøvere?

Tillegg (4.11): Siri Minken ønsker å klargjøre hvordan de sentrale midlene er fordelt på ulike budsjett. Team Norway finansieres av «bundne midler» til talentutvikling og ungdomsidrett, og kan ikke omdisponeres til andre formål, heller ikke et landslag for eldre utøvere. Forbundets sentralledd har ingen toppidrettsmidler til drift av lag eller støtte til utøvere, men ønsker å gi sitt bidrag gjennom kompetanseheving i alle ledd – nå bl.a. gjennom organiseringen av Motorsportakademiet, og samarbeidet med Olympiatoppen som også landslaget i trial har hatt glede av.

( De som la merke til det har kanskje sett at landslaget kalles MA landslag. Den forkortelsen er på en måte tatt fra før i trialmiljøet, som har vært sterkt knyttet til MA og MAU. Men denne gangen er det altså Motorsportakademiet det gjelder. Vi blir vel vant til det.. )

Det ønskede budsjetter er uansett av en størrelsesorden som vil kreve eksterne sponsorer i tillegg til egne midler og eventuell støtte fra idretten. Laget har utarbeidet en brosjyre til bruk i sponsorarbeidet:
(klikk på bildet for å se brosjyren) forside
Med et forent landslag håper man selvfølgelig å kunne få samarbeidspartnere som er av en annen størrelsesorden enn de lokale hver enkelt fører klarer på hjemmebane.

Alle som har gode ideer og forslag – snakk med Audun Sørensen, Marianne Lundevold eller Per Ole Svensrud! Treffes på Motorsportkonferansen til uka 🙂