Opptak til landslaget

Landslaget 2014, her med maskot, består av Håkon Pedersen, Ivar Norum, Ole-Kristian Sørensen og Ib Vegard Andersen
Landslaget 2014, her med maskot, består av Håkon Pedersen, Ivar Norum, Ole-Kristian Sørensen og Ib Vegard Andersen

Det nyetablerte landslaget i trial har inntak for perioden 2015. Søknadsfristen er 14 november, det vil si etter motorsportkonferansen. Inntak forutsetter at du er toppidrettsutøver,og satser langsiktig også internasjonalt. Nedre aldersgrense er 16 år. De som er aktuelle kalles inn til opptakshelg 5-7 desember i Drammen. Her blir det fysiske tester, samtaler med landslagstrener og utøverne får presentert landslagets planer,retningslinjer, budsjett og terminliste.

Hovedtrener for landslaget er Per Ole Svensrud, og foreløpig fungerer Marianne Lundevold som landslagsleder.

Søknader sendes Marianne Lundevold
marianne.lundevold@gmail.com på eget skjema:

Søknadsskjema 

NB: Både kvinner og menn kan søke, sjøl om dagens landslag bare består av menn!