Mange nye fjes i Skodje Trial

 Bildet viser 12 rekrutter på trialkurs i Skodje
Høstens siste kurs i Skodje med hele 12 deltakere. Noen har allerede fått egen sykkel, og resten ønsker seg..Fra v Ole Martin Stokke, Sondre Ertresvåg, Leo Thomas, Kaspar Stette, Lucas Stette, Elias Valbø, Sondre Stokke, Nicolay Urke, Lone Nedregård, Aleksander Hestås, Sunniva Thomas, William Sperre Kurslærere Ove Alnes og tidligere elitekjører Thomas Stette. Foto: Eva Kristin Nedrevold

Skodje har hatt en god sesong, med både vellykte arrangement, flere løpsdeltakere og svært god rekruttering. De var vertskap for årets KFUK/KFUM sommerleir med 70 deltakere, har hatt sin runde av midt-norsk mesterskap og i høst en dobbel norgescup som kronen på årsverket. Det er store løft for en relativt liten klubb, men likevel har de hatt krefter og mannskap til å drive aktiv opplæring i form av ganske omfattende kurs.

Et kurs i Skodje begynner med 2 dagers innføring, så deltakere og foreldre får bedre grunnlag til å bestemme seg for å gå videre med et fullt kurs.

På disse dagene og eventuelt noen kvelder til trengs det en instruktør per sykkel, dvs 5 stykker.
Etter den første innføringen fortsetter kurset 8 ganger til, med 2 timer pr økt. Da har både foreldre og barn fått en grundig innføring – mest i kjøring, og litt teori. Resultatet blir at en stor andel faktisk fortsetter med å skaffe egen sykkel.

I år har det vært fullt kurs for 18 unger, og 10 av dem har allerede fortsatt – 3 fra i vår og 7 fra høstens store gjeng på hele 12 stykker. Og jammen står det ikke allerede 5 på liste til neste kurs, som nok blir til våren!

Over 50% som går videre med egen sykkel er helt sikkert oppe i tetskiktet, og betydelig mer enn det som oppnås ved «løsere utleie».  Skikkelig opplæring lønner seg!