No Stop – opprør i Frankrike

No Stop  -reglementet ble innført seinhøstes i fjor, etter en prosess som brøt med både flertallets synspunkter og alle regler for myndighet og saksbehandling i FIM. Som et direkte resultat av dette gikk  direktøren i trialkommisjonen, Dave Willoughby, av med øyeblikkelig virkning. Willoughby har vært med som både aktiv, ildsjel og administrator i en mannsalder, og er universelt respektert i trialverdenen, men fikk kort og godt en kald skulder fra ledelsen i fortsettelsen. Thierry Michaud, franskmann med flere VM-titler og betydelig sans for non-stop trial, men tilsvarende mindre for demokrati.

I høst etter sesongslutt behandler nå hvert enkelt land sine egne reglement for 2014, og det er lite interesse for å innføre non -stop kjøring. Bare Frankrike, og antakelig Storbritannia? ser ut til å innføre dette  nasjonale konkurranser.

I Frankrike var det tilsynelatende et renkespill for å få drevet igjennom vedtaket.Løpernes representant Bruno Camozzi trakk seg som følge av dette i protest og krever at den franske trialkommisjonen tar sine hatter og går. Han har gitt et detaljert framstilling av hva som skjedde, og ut fra denne er det lett å forstå han..   Camozzi ble fransk mester 15 år i strekk, sist i 2006 og er svært høyt ansett og respektert, og petisjonene har allerede opp mot 1000 underskrifter.

Hvem bestemmer over fransk trial? (fransk)                          English Version
Beskrivelse av prosessen som førte til vedtaket (fransk)      English Version