Atle Dyrkorn hedret som årets ildsjel i Østfold Idrettskrets

Atle Dyrkorn har stått på i alle de år, og i nær sagt alle mulige roller i driften av trialmiljøet. At han nå ble hedret med en ildsjelpris er svært fortjent!

Under den Idrettspolitiske konferansen i Østfold tirsdag ble Atle Dyrkorn tildelt pris som Årets Ildsjel 2013. Prisen tildeles inntil tre personer hvert år, og gis til mennesker som i særlig grad og over lang tid har stått på for idretten i fylket. Forslagsstiller var Hobøl Idrettsråd, som la spesiell vekt på Atles lange fartstid i Hobøl Motorklubb, både som leder og i andre roller. Samtidig har han ogs de siste årene vært medlem av Idrettsrådet.Les hele begrunnelsen her 

Trialavisa vil legge til at han har tatt på seg store oppgaver innen arrangement, også nasjonalt, og i nær sagt alle oppgaver som tenkes kan. Det er vel bare bak vaffelpressa han sjelden er å se!Fast kjennemerke: Adidas slippers, uansett vær..Han har også fostret og fulgt opp to egne trialkjørere, som også har fortsatt i miljøet: Thomas og Lene Dyrkorn, og var også en sterk pådriver for jente-trial i Norge.

Altles karriere som trialkjører begrenser seg til klubbmesterskapenes gubbeklasse. Her i 2003

De andre prisvinnerne var Per og Sigrun Østreng fra Trøgstad Turnforening,  som har æren for at bygda har et blomstrende turnmiljø, og Øivind Engebretsen fra IHK Sparta Sarpsborg. 

Ildsjelene fikk overrakt  diplom, blomster og en gave på 5000 kr.

Idrettskonferansen hadde for øvrig også et svært innholdsrikt program , med innslag om bl.a. fattigdomsproblematikk, internasjonalt arbeid, idrettsmeldingen, bevegelse i utvidet forstand m.m. Idrettskretsene arrangerer mye interessant, og alle anbefales å følge med i hva som skjer i sin krets – nettsidene kan du finne oversikt over her: www.idrett.no