Informasjonsbrosjyre

Trialutvalget har utarbeidet en brosjyre der mye informasjon om trial er samlet. Dette er et første-opplag, og tilbakemeldinger er velkomne! Informasjon vil også komme som egen fane øvers på trialavisa om ikke lenge. Her er det også ønskelig med en klubboversikt, og det viser seg at kontaktinformasjon ikke er like oppdatert alle steder. Send gjerne inn til post@trialavisa.no !

Brosjyren finner du her

Velkommen til arrangørkonferanse i Bergen 16+17 mars! (oppdatert 23.feb med program og påmeldingsinfo)

Helga 16 – 17 mars er det for første gang på 15 år  klart for arrangørkonferanse i Bergen, i regi av Vestkant Trial.
Stedet er på Clarion Hotel Airport, i gangavstand fra flyplassen, mens praksisen er på BTT’s område på Kokstad. Som vanlig blir  det lisensoppdatering av stevneleder, jury, teknisk kontrollant, generell oppdatering rundt arrangørmanual, stevneavvikling og spesialopplæring innen data/stevneavviklingsdelen i SAS.  Seksjonsleggerkurset er obligatorisk for arrangører av statusløp, og viktig for alle for å ha en størst mulig enighet om nivå.

Detaljert program       Påmeldingsskjema (Word)   Påmeldingsskjema (PDF)

Se mer info hos Vestkant-Trial  

Når det gjelder lag-NM kan det meldes at Vestkant Trial også er svært godt i gang med planlegging! Hvis de får realisert alle gode ideer blir det et kjempearrangement!

Trial Team Girls: for jenter med ambisjoner!

Bildet viser Mette, som hopper ut fra en stubbe i høy skråning
Rekrutteringsteamet for jenter ble startet opp i april fjor, som et supplement til de regionale satsingsteamene. Tross kort driftstid har både dette teamet og de andre satsingsteamene oppnådd mye, og gjennomført en rekke aktiviteter. ( se f.eks rapporter fra samlingene i Søgne og i Hobøl) .
Lagleder / Coach skal fortsatt være Vidar Christensen, mens Lene Dyrkorn + en til vil ta seg av den tekniske treningen. Som tidligere skal laget være sammensatt av både yngre og mer erfarne utøvere – der ca halvparten kan være «junior», dvs på nivå til å gå opp i KB i 2013, mens de øvrige allerede skal være innkjørt på KB/KE og noen bør ha internasjonal erfaring. En av ideene med dette teamet, som tar med seg også eldre utøvere, er jo erfaringsoverføring og støtte fra eldre til yngre jenter.
Alle som har vært på teamet må søke på nytt, men som det står i beskrivelsen er det ikke ønskelig med full utskifting. Fjorårets jenter har også hatt stor suksess, og vært ute og prøvd seg internasjonalt på ulike nivå.  I 2013 ligger det jo ellers spesielt godt til rette for å prøve seg!

For 2013 er det oppstart med samling allerede i påska, og søknadsfrist er satt til 25 januar slik at laget er klart i god tid før dette.  

Les mer om teamet, og hvordan du kan søke i brosjyren du finner her.
Kontaktperson er Vidar Christensen, tlf. 90178874
mail trial.team.girls@gmail.com 

Jentenes logo er signert Helene Sørlie

Trial Team Girls 2012:

2012-årgangen besto av Erika Melchior, Mette Fidje, Maritha Christensen, Lene Dyrkorn, Silje Østlie, hanne haga, Ingvild Webb Dahl - pluss Helene Sørlie og Camilla Dybedahl, som ikke var til stede da bildet ble tatt.

 

Siste sjanse for å søke plass på regionteamene for 2013..

Team Vest 2012 besto av Ole Tuft, Tomas Haugland Nilsen, Geir Morten Lund Græe, Erika Melchior og Julie Sandanger. Foran Stephan Muller, som var trener på denne samlingen.

Det er nå tre regionlag i drift, som alle har et vellykket driftsår bak seg.  Nå er det søknadsfrist for 2013 : 5.januar for region Sør, og 7.janur for region Vest mens Region Øst allerede er i gang med uttaket.  
Mer informasjon i brosjyren om teamsatsingen, eller ved å kontakte de ansvarlige i hver region:

Team Vest Trial: 
Connie Ludvigsen tlf. 984 17 533 e-post  connieludvigsen@hotmail.com

Team Øst Trial:
Per Owe Andersen tlf. 906 09 384 e-post p-owe-a@online.no

Team Sør Trial:
Marianne Kristiansen tlf. 913 50 343 , e-post  Team.sor.trial@gmail.com

 

 

Nytt spor og ny aldersgrense for klassen «International» i EM

UEM har satt ned både vanskelighetsgrad og aldersgrense for klassen «International», og endringen gjøres gjeldende også for gjenværende løp i år.
Nedre aldersgrense er nå 16, og sporet er tilsvarende «+40-klassen» – dvs lettere enn junior- slik at flere har mulighet til å delta.  
Les meldingen hos UEM

Meldingen kom dessverre først i dag, og det er vel i seineste laget å melde seg på i Polen og Tjekkia, men det gjenstår også løp i Frankrike og Holland for de som måtte ha lyst! Internasjonal påmelding skal jo gå gjennom NMF, som også kan svare på spørsmål om nødvendig lisens o.a.

 Terminliste og tillegsregler hos UEM (velg «Calendar&Results; S-Reg )

Lag-VM troppen tatt ut

Troppen til lag-VM er tatt ut, men hvem som skal kjøre på lagene og hvem som er reserve blir ikke bestemt før nærmere løpet. 
De nye navnene på lista i forhold til uttaket til Nordisk Mesterskap i Finland  er Camilla Dybedahl og Ole Kristian Sørensen, som begge har vist god kjøring både i Hobøl og tidligere. Ole Kristian er jo også tatt ut til Nordisk, men da på juniorlaget. Han kjører imidlertid «tung sykkel» til vanlig, så det er senior han sjøl regner seg som – han hadde også før sesongen satt opp en målsetting om å være blant de 6 beste i senior Nordisk.

Kvinner:                                                   Herrer:      
Lene Dyrkorn (Hobøl)                         Håkon Pedersen  (NMK Bergen)
Helene Sørlie  (Hobøl)                         Ib Vegard Kaasa Andersen (Eiker)
Erika Melchior (Valldal)                      Sverre Lundevold (Kristiansand)
Camilla Dybedahl (Trøgstad)             Kristoffer Leirvaag (Eiker)
                                                                      Ole Kristian Sørensen (Flosta)

Laguttak til Nordisk Mesterskap

Nordisk går i år i Finland, og er lagt til Helsinki. Til de individuelle konkurransene er det fri påmelding, mens NMF i dag har tatt ut de kjørerne som skal representere Norge under lag-konkurransen søndag:  

Herrer Ib Vegard K. Andersen
Kristoffer Leirvaag
Sverre Lundevold
Håkon Pedersen
Damer Erika Melchior
Helene Sørlie
Lene Dyrkorn
Junior Ole Kristian Sørensen
Ivar Norum
Marius Kristiansen
Martin Karlsen
Veteran Helge Ruden
Arild Norum
Henrik Wergeland
Roy Dybedahl

Det er ikke tatt ut reserver. Når det gjelder veteranlaget kan det vel fort bli bruk for en, ettersom Helge Ruden brakk håndleddet forrige dagen, og neppe er klar til august!

Trial Team Girls 2012 er på plass!

I tillegg til de nye regionlagene er det etablert en egen jentegruppe, med litt bredere alderssammensetning enn de andre lagene, men med samme vekt på ambisjoner om systematisk trening og internasjonal deltakelse. Uttaket er nå klart, og det nye laget består av
Lene Dyrkorn, Helene Sørlie og Camilla Dybedahl – eliteutøvere
Silje Østlie og Erika Melchior – B-utøvere
Mette Fidje, Hanne Gilje Haga, Ingvild Webb Dahl og Marita Christensen -juniorer
I tillegg til disse ni er også Julie Sandanger – og Erika-  inne på regionteam Vest, der Connie Ludvigsen er ansvarlig for treningsopplegget.
Første samling blir under den store jentesamlingen på Valle helga 19-20 mars, der resten av planene skal spikres. Uansett er det klart at dette er et løft i satsingen på jentetrial i Norge fra sentralt hold , der det har vært lite siden de siste jentene gikk ut av Team Norway for noen år siden. Både Lene Dyrkorn og Connie Ludvigsen har likevel hatt ansvar for treningsgrupper – og det viser seg da også at mange av de beste nå kommer fra disse gruppene.
Kommende helg er det nasjonal sesongstart på Kråkerøy, og der er det hele fem jenter påmeldt i kvinner Elite: Lene, Camilla og Helene som har kjørt KE i fjor, samt nykomlingene Silje og Erika.

Trialavisa ønsker pent vær på lørdag og gode opplevelser til jentene på det som fort kan bli en tøff dag! 

Bilder av laget (PDF)   Mer informasjon om teamet

Landsomfattende rekrutteringsteam for jenter – søk innen 15. april

Teamet søker jenter som vil opp og fram! Bildet er fra samling på OMS 2011; fra venstre: Connie Ludvigsen, Anja Larsen, Silje Østlie og Ine Susanne Jensen.

Jenter kunne jo søke på linje med guttene inn til de regionale teamene, og to av tre team har også med en eller to jenter. Imidlertid har arbeidsutvalget for trial ønske om å favne bredere, og lage et felles team som skal fremme internasjonal satsing for jenter og kvinner. Her vil man også  ta med utøvere som er litt eldre enn regionteamene, og som allerede har nådd KE-nivå slik at det vil være en gruppe der det ligger godt til rette for erfaringsoverføring. I beskrivelsen 
opereres det med tre kategorier: juniorer, som har nivå til å begynne å kjøre KB denne sesongen, B-utøvere og Elite. I teamet på 8 skal det da være en fordeling mellom disse gruppene, der det ønskes en hovedvekt på junior.

For å kunne søke må du være født i 1999 eller tidligere, ha lyst og evne til å trene jevnlig og målrettet – og til å delta internasjonalt.

Mye mer informasjon finner du i  informasjonsbrosjyren
Lyst til å søke? Her er søknadsskjema!

Regionale rekrutteringsteam på plass!

Arbeidsutvalget for trial har gjennom vinteren åpenbart jobbet godt, og i disse dager presenteres resultatet: tre rekrutteringsteam for trialutøvere, på nivået under Team Norway. Målgruppen er særlig 13-15 år, og for guttas vedkommende står det at et B-nivå som 13-åring er et godt utgangspunkt.
Det skal i tillegg startes opp et eget landsomfattende team for bare jenter,med søknadsfrist nå 15.april –  se egen invitasjon og presentasjon om dette!
Teamene skal samarbeide med hverandre, og Team Norway Trial- målsettingen er å gi utøverne vekstmuligheter og grunnlag for å intensivere satsingen opp mot internasjonal deltakelse og eventuelt inntak i Team Norway. Opplegget virker både godt og gjennomtenkt, og har allerede fått positive tilbakemeldinger fra sentralt hold i NMF som et eksempel til etterfølgelse. Trialavisa sender en virtuell blomst til arbeidsutvalget ved Marianne Lundevold, som har utarbeidet dette!

Informasjonsbrosjyre med mer info

Team Vest: Trener og leder Connie Ludvigsen

 • Erika Melchior, Valldal Trial
 • Tomas Haugland Nilsen, NMK Bergen
 • Ole Tuft, NMK Bergen.
 • Geir Morten Lund Greæ, Voss trial klubb
 • Julie Sandanger, Vestkant trial.

Team Sør : Leder Marianne Kristiansen, trenere Mardon Moi og Geir Børre Pedersen. Utøverne, valgt ut blant 17 sterke søkere: 

 • Anders Rosseland, Sørlandets TK
 • Daniel Svendsen, Kristiansand TK
 • Simon Steinvik, Vaulali TK
 • Kjartan Mikkelsen, Riska MSK
 • Anders Paulsen, Riska MSK
 • Nils Johan v Gunvaldsen, Grimstad TK MAU
 • Nikolai Kristiansen, Kristiansand TK
 • Andreas Ore Wormsen, Lista TK

Team Øst hadde allerede et regionsteam i drift, og valgte å vente med nytt uttak til neste periode. Dette teamet består av

Team Øst :  leder Per Owe Andersen, ansvarlig trener Thomas Tandberg

 • Andreas Fagertun Dammyr, Nesodden
 • Mathias Fagertun Dammyr, Nesodden
 • Håkon Håkonsen Skiptvedt
 • Camilla Dybedahl, Trøgstad
 • Ola Bræck Larsen, Trøgstad
 • Jo-Inge Ørka, Trøgstad
 • Petter Fredriksen, Hobøl
 • Joakim Sætre, OMS
 • Julian Berntsen, OMS

 

Regonteam Øst på samling i november 2011. fra venstre: Andreas Dammyr, Ola Bræck Larsen, Petter Fredriksen, Julian Berntsen, Joakim Sætre, Daniel Fredriksen, Jo-Inge Ørka, Thomas Ramsli, Camilla Dybedahl og Håkon Håkonsen. Bak: trenere Martin Hemmer og Thomas Tandberg