Trenersamling med Cabestany innleder påska

Arbeidsutvalget for trial fortsetter innsaten  for våre trenere.  I fjor var det Adam Raga som delte kunnskap og inspirasjon, og i år kommer jammen Albert Cabestany! 

24-25 mars er dato, og samlingen foregår i Søgne – med base i Motorsyklistens lokaler og ute i terrenget hos Søgne Trialklubb

Dette er altså et tilbud for trenere, både på forbunds- region og klubbnivå. Det er ikke deltakeravgift, men reise og opphold må dekkes av klubbene. 

Påmelding og svar på spørsmål rettes til per.aksel.nilsen@lyse.net. 

Mer info om tider og program i innbydelsen 

Tiden er inne til å søke plass på regionale team 2018.

fra samling med mange ulike team, våren 2016!

Det er ønske fra trialgrenen å ha satsningsteam i alle regionene.
Vår erfaring er at det er nyttig å komme sammen på tvers av klubber og trene. Det er både motiverende og lærerikt.
I 2017 hadde grenen team i Rogaland, Region Sør og Region Øst. Vi ønsker å opprettholde disse teamene og i tillegg etablere team i Midt-Norge og Vest Norge (Bergen).  
Vi ønsker å få en full oversikt over hvem som søker på Trialteam, for så å være behjelpelig med trener og leder for teamene. Som leder for teamene har det ofte vært en av foreldrene eller en aktiv i klubben som tar på seg ansvaret.

Har dere utøvere jenter og gutter i aldersgruppe fra 13 år og opp til 17 + som er villig til å satse, kan vi se på muligheten til å etablere team. Utøvere bør kjøre Norges Cup i klasse Ungdom eller Junior. 

Grenen satser også på god opplæring og oppfølging av trenere som vil være med å trene de regionale teamene. I 2017 ble det arrangert trener kurs med Adam Raga, det er spennene planer for 2018 sesongen også. 😉

Teamene setter selv opp terminlisten for antall samlinger, det har variert fra 6-8 samlinger i året. Egenandelen har variert fra 3000,- til 5000,- avhengig av hvor mye man vil ha ut av det. Grenen bidrar med økonomisk støtte som sammen med egenandel gir en sunn økonomi mht innleie av trenere.

Sendt søknad med noen opplysninger om hvor mye du trener og hva du har tenkt å kjøre i 2018 sesongen.
Se brosjyren for regionsteamene fra 2017 og ta med de opplysningene vi har i søknadskjemaet der. 

NB: Denne søknadsrunde gjelder ikke Region Øst, de har et eget opplegg og har hatt opptak. Se Region Øst sine sider.  

Send søknad innen 9 februar til marianne.lundevold@gmail.com
Eventuelle spørsmål kan rettes til Marianne på e-post eller tlf. 45235898.

Kortrapport fra Motorsportkonferansen – med terminliste!

Bjørn Hovden har sendt en kortrapport fra det ekstraordinære tinget og grenmøtet på Motorsportkonferansen: 

På tinget ble idrettspolitisk dokument  vedtatt etter mye korrektur og kommaflytting. Trialgrenen hadde kun et ankepunkt og det var under behandlingen av langtidsbudsjett pkt 11: toppidrett. Her fremmet grenen et alternativt forslag til finansiering en FS sitt forslag. FS ønsket at midler til MA skulle tildeles før tildeling til grenene. Grenen MX, RR og Trial ønsket å opprettholde dagens praksis slik at grenen også i fremtiden gis anledning til å legge premisser for toppidretts satsningen i egen gren. Forslaget fra Trialgrenen ble vedtatt og dagens praksis opprettholdes. Tinget var for øvrig ikke ferdig før nærmere halv ett så det ble et langdrygt forbundsting 😊

 

På grenmøtet var 8 saker oppe til behandling og utfallet ble følgende:
1.Stikkprøvekontroll teknisk: ikke vedtatt.
2. Start rekkefølge lag NM, vedtatt
3. Faste startnummer: intensjonen om faste startnummer for de som ønsker dette ble stemt over og vedtatt.
Arbeidsutvalget presenterer konkret hvordan løsningen blir på arrangørkonferansen i Bergen den 17 mars 
4. Resultatberegning NM lag: vedtatt med presisering om at det er «tellende» 0,1,2 osv som gjelder
5. Tillate rygging gjennom egen port: ikke vedtatt 
6 og 7. Tilbake til 12 innledende seksjoner og 3 egne til finale i NM: Vedtatt 
8. Økt kjøretid på NM: bortfalt etter behandling av 6 og 7

Foreløpig terminliste pr 12.november 2017– se kommentarer under

Terminlista : Det jobbes mot en NM uke (som SM veckan) i uke 33.
NIF og NRK er arrangører og NMF er et av flere forbund som er invitert.
Grenen har utfordret Riska Motorsykkelklubb og de har sagt seg villige til å stille som arrangør med Martin Haga som prosjektleder. Tommel opp for Mr Haga 👍 Det legges opp til et X-Trial NM og en egen prosjektgruppe for dette ble satt på MSK dag 2. Mer informasjon kommer fortløpende

Terminliste: Her er det en kollisjon med Nordisk og NM uken. Bjørn Hovden er i dialog med SVEMO for å forsøke å flytte Nordisk, da grenen har stor interesse av å legge til rette for NM uken hvor vi får anledning til å vise sporten vår på nasjonal tv. Avventer tilbakemelding fra SVEMO på hvorvidt Nordisk kan flyttes til helgen etter.

Hvis Nordisk blir flyttet en uke vil stevnet treffe NM-helga på OMS. NM og NC-finalen vil da også bli flyttet i tid.  

Terminlisten er derfor ikke endelig og endringer kan forekomme

Forslag til Motorsportkonferansen – grenmøtet Trial

 Forslagene som gjelder trial er klare, og det er uvanlig få av dem!

 • Den største endringen som foreslås er å gå tilbake til faste startnummer. 
  Det er også foreslått
 • å gjennomføre teknisk kontroll som stikkprøver,
 • å tillate rygging også baklengs gjennom port, 
 • spesifisering av startrekkefølgen for NM lag
 • klargjøre at alle kjørere på laget teller hvis plassering skal avgjøres ut fra antall seksjoner kjørt på null (osv)
 • At antall seksjoner i NM endres til 12 + 3 finaleseksjoner 
 • At kjøretiden for NM endres til 6 t + 20 min respitt
  ( da med tanke på at det er 15 seksjoner) 

Les alle forslag med begrunnelser

Motorsportglede til folket

Tinget arrangeres sammen med Motorsportkonferansen, og handler om viktige saker som forbundets mål, verdigrunnlag, arbeidsmåter og prioriteringer. 

Tingdokumentene finner du her : Sakspapirer til ekstrordinært ting   , og er viktig lesning.

Foreslått visjon er altså «Motorsportglede til folket»  , og det er det vel få som er uenige i? 

Sakspapir til selve Motorsportkonferansen er ikke kommet, men skal legge ut så snart de dukker opp! 

 

Nye krav til helsesjekk for EM- og VM-kjørerne

Per Ole Svensrud opplyser at det med øyeblikkelig virkning er innført nye krav til egenerklæring om helse, egenerklæring om doping og krav til legeattest for utøvere som skal delta i EM og VM . 

Skjemaene skal returneres til NMF, og FIM-lisens er ikke gyldig før de er mottatt! For de som skal i ilden i Nederland er det med andre ord bare å sette seg opp på en hastetime! (NB: EKG gjelder IKKE trial)
Slik NMF tolker de nye reglene vil de også gjelde mindere, som minimum skal ha en «FIM Trial Assistant licence»..

Appendix A-egenerklæring
Appendix B – fylles ut av lege
Appendix 3 – om doping og samtykke til dopingkontroll m.v. 

 

NMF tilbyr hjelp med stevneregistrering

Stevneadministrasjon i SAS var oppe på grenmøtet under Motorsportkonferansen.  
Bjørn Hovden bringer godt nytt: For å avhjelpe vanskene tilbyr NMF ved Pål Magnussen seg å hjelpe til.
Fyll ut et registreringsskjema og send inn pr mail! 

Skjema for stevne-registrering 

Det er også utarbeidet skjema for vurdering av seksjoner for NM, NM lag og NC :

Vurderingsskjema NC
Vurderingsskjema NM
Vurderingsskjema NM lag 

 

Arrangørkonferansen 17-18 mars

Konferansen arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport, og  vil være nyttig for alle trialklubber i Norge, enten dere skal arrangere eller delta i løp.

Fra programmet: 

 • Fellesinformasjon som inkluderer regelendringer, vil det bli
 • mulighet for oppdatering av ulike lisenser,
 • kurs/arbeidsseminar i seksjonsbygging og
 • opplæring i stevneadministrasjon/Trialprogrammet.

Selve kursavgiften er kr. 1000 pr klubb, uansett hvor mange deltakere som kommer. 

Overnattings/dagpakkepriser står i invitasjonen:

Invitasjon                      Lenke til påmelding 

Referat fra Motorsportkonferansen 2016

ingveig

Referatet ble klart i rekordfart!

Ny grenleder er Bjørn Hovden.
(Det var ingen kampvotering, men flere klubber har ment at valget bør være på et tidspunkt i konferansen der alle har rukket fram!)
Grenmøtet ga også tilslutning til at arbeidssgruppa går videre med arbeidet rundt felles transport til internasjonale løp. Referatet rundt punktet

Referat MSK 2016 med årsrapport fra trial 2016 

Den mest synlige endringen for neste år er at klassebetegnelsene ble endret, og at kvinner elite nå får merket sitt spor med gule piler – se nærmere detaljer i referatet!
Videre reduseres straffen for å hoppe over en seksjon fra 20 til 10 prikker.

 

Høydepunktet for oss under Motorsportgallaen var at Ingveig Håkonsen fikk prisen for Årets Motorsykkelutøver!
Intervju med Ingveig i Smaalenenes Avis  

Under grenmøtet fikk Grimstad TK MAU årets Gulløks for beste arrangement – Lag-NM 2016!

Grimstad fikk gulløksa for lag-NM 2016