Uttak til TdN

Trial des Nations arrangeres i år på Ibiza, 27 og 28 september.
Lagene er nå tatt ut:

Herrer 
Sondre Gilje Haga
Håkon Pedersen
Jarand-Matias Vold Gunvaldsen
Reserve: Petter Bjerlin

Kvinner
Ingveig Håkonsen
Erika Melchior 
Huldeborg Barkved
Reserve: Seline Meling

Assistenter: 
Martin Hemmer
Stephan Müller
Joa Hindren
Petter Bjerlin

Team Manager: Marius Dammyr


Laguttak Nordisk Mesterskap

Lagene til Nordisk Mesterskap er tatt ut, men fortsatt mangler noen veteraner!

Kvinner: 
Ingveig Håkonsen, TRS 250cc Skiptvet MAK
Erika Melchior, Sherco 250cc Valldal 
Seline Meling, Beta 250cc Riska
Reserve: Ingeborg Bergersen, Skiptvet MAK
Lagleder: Martin Hemmer

Senior: 
Sondre G. Haga, TRS 250, Riska 
Petter Bjerlin, Gas Gas 300, OMS
Jarand-Matias Vold Gunvaldsen, TRS 250, Grimstad MAU

Reserve: Mats Nilsen, Sherco 250, Riska
Lagleder : Marius Dammyr

Junior:
Mats Nilsen, Sherco 250cc, Riska MK
Simen Eliassen,Beta 125cc, Vaulali
Arne Ramsland, Beta 125cc, Søgne trialklubb

Reserve: Andreas Jørgensen, Grimstad MAU
Lagleder/: TBA

Veteran: 

  1. Arild Norum Ossa Hobøl MK
  2. TBA
  3. TBA
    Lagleder/team Manager: TBA

Arrangørkonferansen 9. og 10. mars

Arrangørkonferansen er 9. og 10. mars, i Kristiansand. 
Konferansen er obligatorisk for klubber som skal ha statusløp, og nyttig for alle i styre og administrasjon av klubb og arrangement:  

Det blir gjennomgang av de ulike reglementene, klubbdrift, stevneavvikling, seksjonslegging og Trialprogrammet.Pål Magnussen skal ha en gjennomgang av Mita økonomisystem og tilleggsregler. Tor Linnerud vil ha introduksjon av e-kursene i lisensoppdatering og også en presentasjon av opplegget forbundet har for klubbutvikling.

Deltakelse koster kr 1000 pr klubb, som da møte med så mange deltakere dere vil. 
Informasjon om pris for opphold finner du i den fullstendige invitasjonen.

God tur til Kristiansand, og snart er det vår 🙂 

Søk plass på Trial Team Girls 2019?


Info fra Vidar Christiansen:

Nå er det på tide å søke plass i teamet TTG  for 2019.

Håper at dette er til interesse for mange trialjenter. Tidligere har det ført til en del reising for en del av jentene, men i år skal vi prøve å «skreddersy»  dette litt bedre.

Hvis det for eksempel er flere jenter i fra en region, kan vi ha noen samlinger for disse i den enkelte regionen. I tillegg vil vi ha to større felles samlinger for alle.

Så vi oppfordrer alle jenter i fra 13 år (holder at du fyller i løpet av året) og oppover å søke!

Se vedlegg og trykk på link for å søke:

Mer informasjon her

Søknadsskjema

Tiden er inne til å søke på regionale Team i Sør, Vest og Midt Norge for 2019

fra samling med mange ulike team, våren 2016! 

Informasjon fra Arbeidsgruppen Trial:

Det er ønske fra trialgrenen å ha satsningsteam i alle regionene. Har dere utøvere – jenter og gutter fra 13 år og opp til 17 + som er villig til å satse, kan vi se på muligheten til å etablere team.  Utøvere bør kjøre Norges Cup i klasse Ungdom eller Junior. Vår erfaring er at det er nyttig å komme sammen på tvers av klubber og trene. Det er både motiverende og lærerikt.

Grenen satser også på god opplæring og oppfølging av trenere som vil være med å trene de Regionale teamene. I 2017 ble det arrangert trenerkurs med Adam Raga, og i 2018 var Albert Cabestany her og trente både utøvere og trenere.

I 2017 hadde grenen team i Rogaland, Region Sør og Region Øst. Vi ønsker å opprettholde disse teamene, og i tillegg etablere team i Midt-Norge og Vest Norge (Bergen).  Vi ønsker å få en full oversikt over hvem som søker på Trial Team, for så å være behjelpelig med trener og leder for teamene. Leder for teamene har  ofte vært en av foreldrene eller en aktiv i klubben, som tar på seg dette ansvaret.

Teamene setter selv opp terminlisten, det har variert fra 6-8 samlinger i året. Egenandelen har variert fra 3000,- til 5000,- avhengig av hvor mye man vil ha ut av det. Grenen bidrar med økonomisk støtte som sammen med egenandel gir en sunn økonomi mht innleie av trenere.

Sendt søknad med noen opplysninger om hvor mye du trener, og hva du har tenkt å kjøre i 2019 sesongen.

NB: Denne søknadsrunde gjelder ikke Region Øst, de har et eget opplegg og har allerede hatt opptak i regionsteamet.
Følg med på Region Øst sine sider

Send søknad innen 18 februar på dette web Påmeldingskjema 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Marianne på tlf. 45235898.

Med vennlig hilsen

Marianne Lundevold

Tlf. +47 45235898

Arbeidsgruppen Trial

Norges Motorsportforbund

 

Siste frist for å søke opptak- Team Norway Junior Trial

Opptakshelg er om en uke, 30.11-01.12, på Vaulali.  Aller siste frist for å søke opptak er 28.november, altså tirsdag førstkommende! 

Info fra Marius Dammyr: 

Team Norway Junior Trial, NMF’s satsingsgruppe i blant annet trial, åpner for inntak av nye utøvere fra 2018. Det forutsettes at utøvere som ønsker å søke, er i aldersgruppen 13 -16 år ved første gangs inntak, og at de satser langsiktig (minimum 4 år) og internasjonalt. Er du 12 år i år, men fyller 13 i løpet av 2018 kan du søke på teamet.

Vi i teamet åpner for at frem til du er 16 år så vil det være lavere krav og satsning.

Teamet har flere felles samlinger, både i inn- og utland, i løpet av et år. Du må påregne opptil 25 reisedøgn eller mer, for å kunne delta på samlinger og konkurranser i løpet av året. NMF støtter teamet med toppidrettsmidler, men dog i begrenset omfang. Søker og dens støtteapparat må derfor selv være villig til å bidra økonomisk for å kunne delta.

Alle søknader må signeres av utøver og et styremedlem i egen klubb som bekreftelse på at klubben anser søker som egnet kandidat til Team Norway Junior Trial, og at klubben er villig til å legge til rette slik at utøver får den oppfølging som trengs på «hjemmebane» for å satse på høyt nivå.

Ut fra det som er nevnt over, ber vi derfor utøvere/foresatte/klubbene å tenke nøye igjennom om føreren og støtteapparatet rundt, har den rette innstillingen og de ressurser som krevers for å holde frem med toppidrettssatsing over flere år før de søker.

Søknadene vil bli vurdert av hovedtrenere i NMF og andre andre teamledere.

Beskjed om opptak kan derfor forventes så fort som mulig.

Opptaket vil finne sted på Vaulali 30. nov kl. 12.00 – og avsluttes 1.des frem til kl. 16.00. Dersom du blir innkalt på opptak vil du få en mer detaljert plan.

Skriftlig søknad sendes Marius Dammyr

Se under for adresse.

Har du spørsmål, kan du kontakte Marius Dammyr på mobil 91109646 eller e-post

marius@dammyr.com

TEAM NORWAY MOTORSPORT v/trial

 Marius Dammyr

Laguttak til Nordisk Mesterskap og lag-VM (TdN)

Bronselaget fra i fjor! Foto: Team Norway Trial

Følgende lag er tatt ut til å representere under Nordisk Mesterskap og lag VM 2018:

Nordisk Mesterskap for lag i Surte (Sverige) 26 august

Herrer Ib Vegard K. Andersen
Håkon Pedersen
Sondre Gilje Haga
Ole Kristian Sørensen
Kvinner Ingveig Håkonsen
Huldeborg Barkved
Erika Melchior
Junior
Mats Nilsen
Jarand-Matias Vold Gunvaldsen 
Sander Anders Sørbye 
Simen Eliassen 
Veteran
Helge Ruden
Arild Norum
Henning Flaget 
Andreas Greaker

Trial des Nations, Sokolov i Tsjekkia 23. september 

Herrer Ib Vegard K. Andersen
Håkon Pedersen
Sondre Gilje Haga
Kvinner Ingveig Håkonsen
Huldeborg Barkved
Erika Melchior

NY MELDING: Lisensinfo 53-årsracet ( versjon 3.0)

Kravet om internasjonal lisens inkl kravet om FIME lisens skal være tatt bort for nordiske førere. Det vil heller ikke bli etteranmeldingsavgift. 
Se brev fra arrangør her. 

De nordiske motorsportorganisasjenene under FIM  har enn så lenge en gjensidig avtale om at nasjonal lisens gjelder i nabolandene ved «vanlige løp», inkludert nasjonale mesterskap og Nordisk. 

Ulykkeligvis er det slik at trial-klassen i 53-årsracet i år er blitt meldt inn på den internasjonale terminlista for FIM Europe, og da er det straks andre regler. 

I utgangspunktet en avgift til FIM ( Event Licence) . Den koster ikke allverden. 
Men så er det slik at dette ordinært også krever at man har Internasjonal lisens, og dessuten en helseattest fra lege. .

Etter mange og lange diskusjoner mellom lederne i trial, arrangør og NMF har man nå kommet til en slags enighet. 
Bjørn Hovden skriver: 

Nasjonal lisens er ok og arrangøren har bekreftet dette pr epost. Men i og med at arrangementet er approbert i FIME MÅ alle som skal delta kjøpe en FIME lisens til kr 110. Lisensen heter one meeting event og selges kun som en engangs lisens, IKKE årslisens.

Hvordan skaffe seg FIME lisens? 
https://www.nmfsport.no/t/temasider/utoverinformasjon/utoverlisenser/internasjonale-lisenser

Fr arrangement i norden kan man mao se bort fra «kravet» om internasjonal lisens. Men det anbefales uansett da denne har bedre forsikringsdekning og vi må sikkert krangle neste gang også. Det vil bli endringer til neste år men kun tiden vil vise hva det blir til.

Se også legeskjema og helseskjema til høyre på nettsiden når du har klikket deg inn på linken.

53 års løpet har EMN nr: EMN40-267

Håper dette var noe oppklarende

Mvh

Bjørn

PS: Det har forståelig nok vært reaksjoner på at ulike grener i samme stevne ikke har like lisensregler. 
Så vidt jeg kan finne står trial, roadracing og cross på ulike FIM-Europe terminlister  mens Speedway ikke gjør det, så det er i hvertfall en del av forklaringen! 

Viktig informasjon om startnummer

Melding fra Bjørn Hovden vedrørende startnummer:

Dessverre har vi i det siste opplevd noen utfordringer med håndtering av startnummer og påmelding til konkurranser. Dette er meget beklagelig, og fredag den 13 denne måned ble startnummerfunksjonen skrudd av i SAS. De av dere som har kjøpt/reservert fast startnummer skal selvsagt få benytte dette, men funksjonen er nå overført til Trialprogrammet. Påmelding til løp i SAS skal nå foregå som tidligere. De som ønsker å reservere fast startnr må fra dags dato og henvende seg til grenansvarlig Bjørn Hovden på bjorn.hovden@icloud.com
(gjelder ikke de som allerede har kjøpt, KUN NYE)
Liste over reserverte startnummer blir importert til Trialprogrammet slik at alle arrangører får dette inn i sitt stevne automatisk.

Mvh
Grenansvarlig Trialgrenen
Bjørn Hovden