Resultater fra Vaulali -NC 1

Vinnerne ble gratulert av ordfører Irene Heng Lauvsnes Foto: Nina Håkonsen

Ingveig Håkonsen tok en klar seier blant jentene, og Sondre Gilje Haga sikret også ledelse- mindre enn en måned etter at han ble grundig operert for kragebeinsbrudd. Erika Melchior, Seline Meling, Ib Vegard Andersen og Håkon Pedersen fylte opp pallen i eliteklassene.

I juniorklassen ble det hjemmeseier ved Simen Henriksen Eliassen, fulgt av Andreas Jørgensen og Arne Ramsland. Marius Henriksen Eliassen fortsatte der han slapp i fjor med seier i ungdomsklassen. Her ble det faktisk trippel Vaulali sammen med Sindre Vik Nymo og Henrik Hevrøy! Vaulali var også største klubb i disse klassene, og er på full fart inn i toppen av norsk trial.
I jenter junior var det nesten dødt løp, men Malin Forsetlund vant med en liten prikk foran Rakel Nilsen.

I veteranklassen ble det favorittseier til Arild Norum, i Åpen Blå vant Geir Morten Lund Græe , i Åpen Gul Christoffer Stensby og i Åpen Grønn Fredrik Aasen fra Bodø.

Det var totalt 65 deltakere + 10 rekrutter, og nedgangen er fordelt over alle klassene unntatt junior.
Sesongstart i fjor var imidlertid en måned seinere, så vi får vente til løpene i Grimstad med å spå utviklingen!

Fulle resultater

Vaulali inviterer til sesongåpning 6-7 april

Norgescupen åpner sesongen i år, med en dobbel runde hos Vaulali Trialklubb. 
Påmeldingsfristen er 22/23 mars, og løpene er klare for påmelding i MITA. 

Klassene er de samme som i fjor. Merk likevel at arbeidsutvalget fikk i oppdrag å gjennomgå og eventuelt revidere oppsettet, og at dette arbeidet legges fram på arrangørkonferansen 9-10 mars! 
Eventuelle endringer blir selvfølgelig kunngjort så snart som mulig.

Vaulali har fra før et flott område og svært dyktige kakebakere i staben, nytt av året er at de nå også har depot på eget område. Andre muligheter for overnatting finnes, se invitasjonen! 

For inspirasjon og fremme av trua på våren: se tidligere reportasjer, f.eks denne fra 2015  og NC finalen 2013 – der Pavlova signert Tone Melberg ble kåret til kakevinner. 

Invitasjon NC1 og 2

Arrangørkonferansen 9. og 10. mars

Arrangørkonferansen er 9. og 10. mars, i Kristiansand. 
Konferansen er obligatorisk for klubber som skal ha statusløp, og nyttig for alle i styre og administrasjon av klubb og arrangement:  

Det blir gjennomgang av de ulike reglementene, klubbdrift, stevneavvikling, seksjonslegging og Trialprogrammet.Pål Magnussen skal ha en gjennomgang av Mita økonomisystem og tilleggsregler. Tor Linnerud vil ha introduksjon av e-kursene i lisensoppdatering og også en presentasjon av opplegget forbundet har for klubbutvikling.

Deltakelse koster kr 1000 pr klubb, som da møte med så mange deltakere dere vil. 
Informasjon om pris for opphold finner du i den fullstendige invitasjonen.

God tur til Kristiansand, og snart er det vår 🙂 

Søk plass på Trial Team Girls 2019?


Info fra Vidar Christiansen:

Nå er det på tide å søke plass i teamet TTG  for 2019.

Håper at dette er til interesse for mange trialjenter. Tidligere har det ført til en del reising for en del av jentene, men i år skal vi prøve å «skreddersy»  dette litt bedre.

Hvis det for eksempel er flere jenter i fra en region, kan vi ha noen samlinger for disse i den enkelte regionen. I tillegg vil vi ha to større felles samlinger for alle.

Så vi oppfordrer alle jenter i fra 13 år (holder at du fyller i løpet av året) og oppover å søke!

Se vedlegg og trykk på link for å søke:

Mer informasjon her

Søknadsskjema

Tiden er inne til å søke på regionale Team i Sør, Vest og Midt Norge for 2019

fra samling med mange ulike team, våren 2016! 

Informasjon fra Arbeidsgruppen Trial:

Det er ønske fra trialgrenen å ha satsningsteam i alle regionene. Har dere utøvere – jenter og gutter fra 13 år og opp til 17 + som er villig til å satse, kan vi se på muligheten til å etablere team.  Utøvere bør kjøre Norges Cup i klasse Ungdom eller Junior. Vår erfaring er at det er nyttig å komme sammen på tvers av klubber og trene. Det er både motiverende og lærerikt.

Grenen satser også på god opplæring og oppfølging av trenere som vil være med å trene de Regionale teamene. I 2017 ble det arrangert trenerkurs med Adam Raga, og i 2018 var Albert Cabestany her og trente både utøvere og trenere.

I 2017 hadde grenen team i Rogaland, Region Sør og Region Øst. Vi ønsker å opprettholde disse teamene, og i tillegg etablere team i Midt-Norge og Vest Norge (Bergen).  Vi ønsker å få en full oversikt over hvem som søker på Trial Team, for så å være behjelpelig med trener og leder for teamene. Leder for teamene har  ofte vært en av foreldrene eller en aktiv i klubben, som tar på seg dette ansvaret.

Teamene setter selv opp terminlisten, det har variert fra 6-8 samlinger i året. Egenandelen har variert fra 3000,- til 5000,- avhengig av hvor mye man vil ha ut av det. Grenen bidrar med økonomisk støtte som sammen med egenandel gir en sunn økonomi mht innleie av trenere.

Sendt søknad med noen opplysninger om hvor mye du trener, og hva du har tenkt å kjøre i 2019 sesongen.

NB: Denne søknadsrunde gjelder ikke Region Øst, de har et eget opplegg og har allerede hatt opptak i regionsteamet.
Følg med på Region Øst sine sider

Send søknad innen 18 februar på dette web Påmeldingskjema 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Marianne på tlf. 45235898.

Med vennlig hilsen

Marianne Lundevold

Tlf. +47 45235898

Arbeidsgruppen Trial

Norges Motorsportforbund

 

Siste frist for å søke opptak- Team Norway Junior Trial

Opptakshelg er om en uke, 30.11-01.12, på Vaulali.  Aller siste frist for å søke opptak er 28.november, altså tirsdag førstkommende! 

Info fra Marius Dammyr: 

Team Norway Junior Trial, NMF’s satsingsgruppe i blant annet trial, åpner for inntak av nye utøvere fra 2018. Det forutsettes at utøvere som ønsker å søke, er i aldersgruppen 13 -16 år ved første gangs inntak, og at de satser langsiktig (minimum 4 år) og internasjonalt. Er du 12 år i år, men fyller 13 i løpet av 2018 kan du søke på teamet.

Vi i teamet åpner for at frem til du er 16 år så vil det være lavere krav og satsning.

Teamet har flere felles samlinger, både i inn- og utland, i løpet av et år. Du må påregne opptil 25 reisedøgn eller mer, for å kunne delta på samlinger og konkurranser i løpet av året. NMF støtter teamet med toppidrettsmidler, men dog i begrenset omfang. Søker og dens støtteapparat må derfor selv være villig til å bidra økonomisk for å kunne delta.

Alle søknader må signeres av utøver og et styremedlem i egen klubb som bekreftelse på at klubben anser søker som egnet kandidat til Team Norway Junior Trial, og at klubben er villig til å legge til rette slik at utøver får den oppfølging som trengs på «hjemmebane» for å satse på høyt nivå.

Ut fra det som er nevnt over, ber vi derfor utøvere/foresatte/klubbene å tenke nøye igjennom om føreren og støtteapparatet rundt, har den rette innstillingen og de ressurser som krevers for å holde frem med toppidrettssatsing over flere år før de søker.

Søknadene vil bli vurdert av hovedtrenere i NMF og andre andre teamledere.

Beskjed om opptak kan derfor forventes så fort som mulig.

Opptaket vil finne sted på Vaulali 30. nov kl. 12.00 – og avsluttes 1.des frem til kl. 16.00. Dersom du blir innkalt på opptak vil du få en mer detaljert plan.

Skriftlig søknad sendes Marius Dammyr

Se under for adresse.

Har du spørsmål, kan du kontakte Marius Dammyr på mobil 91109646 eller e-post

marius@dammyr.com

TEAM NORWAY MOTORSPORT v/trial

 Marius Dammyr

Protokall fra grenmøtet på Motorsportkonferansen

Protokollen fra helgas grenmøte er allerede klar: Protokoll 2018 
En foreløpig versjon av terminlista er også ferdig: Preliminær terminliste 2019
Endelig plassering av Nordisk er ikke avklart: Danmark har sagt fra seg arrangement denne gangen, og mesterskapet går enten i Finland eller Latvia. 
De forslagene det var mest diskusjon rundt på forhånd: 

  • Påbud om rygg- og knebeskyttelse under konkurranse ble vedtatt. 
  • Finalen i NM ble beholdt, og med samme poengberegning som nå – dvs at løpsresultatet tas med. Opplegget rundt finalen skal gjennomgås av en arbeidsgruppe. 
  • NC-klassene ble beholdt som nå, men også her skal seksjonsoppsettet revideres og presenteres for arrangørkonferansen 2019

Ny grenleder trial er Roald Stenvik, Vaulali
Vara grenleder: Vidar Christensen, Gjerstad 

Bjørn Hovden får nye utfordringer som nestleder i MC-seksjonen i NMF 🙂  

Se ellers referatet, som også inneholder en fyldig og interessant rapport fra året som gikk! 

Høstkurs hos Skodje Trial


Takk til Ove Alnes og Oddbjørn Bransdal for informasjon og bilder!

Skodje Trial har avholdt flere kurs med god deltakelse. Årets høstkurs fikk mye «typisk sunnmørsvær» med både regn og blåst, men det skremmer ikke folk deromkring: hele 11 deltakere fullførte. Siste dag var det  «løp», der foreldrene fikk prøve seg som både seksjonsleggere og dommere. Etterpå vanket det både is, kaffe og kaker i beste sunnmørstradisjon. 

Skodje satser nå på egen jentegruppe, og da er det ekstra godt å se at det var 7 jenter på kurset! 
Flere av deltakerne har allerede skaffet seg egen sykkel, så det ser ut til at den gode rekrutteringen i distriktet fortsetter. 

Bilder fra siste kursdag: Alle foto er tatt av Oddbjørn Bransdal

Forslag til Motorsportkonferansen – grenmøte trial

Med to uker igjen er forslagene til Motorsportkonferansen klare.  I alt er det kommet 11 ulike forslag til vedtak eller diskusjon.  Ikke uventet gjelder  storparten av forslagene NM og NC, og det blir garantert diskusjoner! 

Forslagene finner du her (oppdatert med full tekst for forslag fra OMS) 

Kort oppsummert:
Forslag som gjelder utstyr: 
Arbeidsutvalget for Trial foreslår å innføre obligatorisk bruk av rygg- og knebeskytter, slik FIM gjør fra kommende sesong.

Forslag som gjelder NM
Skiptvet foreslår å innføre et offisielt NM for ungdom 13-16
Riska foreslår å beholde NM-finalen fro de 3 beste, men nullstille prikkene slik at bare finalen teller når medaljene skal fordeles. 
Skiptvet foreslår på sin side å sløyfe finalen
Hobøl ønsker å diskutere både om  finalen skal beholdes,eventuelt for hvilke klasser og hvordan den skal gjennomføres ( skal det f.eks være tid til å reparere om en fører kjører i stykker)
Skiptvet foreslår at de ikke-offisielle klassene under NM skal ha lavere startavgift. 

Forslag som gjelder NC
Skiptvet ønsker å diskutere praksis i forhold til nivå og sprang mellom nivåene, samt at 1-2 faste personer skal følge opp seksjonsnivået på alle runder. 
Hobøl foreslår noe endring i løypeoppsett og nivå, bl.a at veteran skal kjøre gult spor. I følge tabellen bakerst foreslår klubben også å heve nivået for kvinner junior, men senke det for åpen grønn. 
( Tabellen viser de foreslåtte nivåbeskrivelsene, nåværende finner du i Spesialreglement 2018 side 33)
Kleive foreslår å innføre en egen åpen klasse for kvinner: Åpen klasse grønn kvinner. 
Både OMS og Kråkerøy foreslår å gå tilbake til det gamle klassesystemet i NC
Kråkerøy foreslår samtidig at reglementet skal vise at arrangør kan inkludere en regioncup i NC-arrangementet, at det skal være 2 seksjonssett med henholdsvis 12 og 7 seksjoner, og at det skal kjøres 3 runder 

(Antall seksjoner for klasse B ser uklart ut i forslaget: det står at E, A og B skal kjøre 3 x 12 seksjoner. Det står imidlertid også  at B kan plasseres i valgfritt sett og at dersom B skal kjøre i samme sett som A og E skal 3 seksjoner ikke kjøres.) 

Snurr debatt!